02 grudnia 2016

Bochnia - uzdrowisko i turystyka

W Bochni znajduje się unikatowy na skalę światową ośrodek, Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, zajmujący się nowatorską metodą rehabilitacji i leczeniem schorzeń układu oddechowego w oparciu o naturalny mikroklimat podziemnych komór solnych. Zlokalizowany w sąsiedztwie najstarszego w Europie czynnego szybu wydobywczego "Sutoris" sprawia, że wszystkie atrakcje górniczego miasta są dostępne na wyciągnięcie ręki. Zabytkowa Kopalnia Soli Bochnia to najstarsza na ziemiach polskich kopalnia, w której rozpoczęto wydobycie soli kamiennej. Jej początki sięgają 1248 roku. Po blisko ośmiu wiekach eksploatacji przypomina niezwykłe podziemne miasto, zachwycając niepowtarzalnymi wyrobiskami, kaplicami wykutymi w solnych skałach oraz oryginalnymi rzeźbami i urządzeniami wykorzystywanymi przed wiekami. Dziś wnętrza kopalni udostępniane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, dzięki którym zwiedzający w sposób niezwykle atrakcyjny mogą zapoznać się z dziedzictwem kulturowym i historycznym podziemnych wyrobisk. 
Na terenie miasta znajduje się ponadto wiele obiektów zabytkowych i innych atrakcji turystycznych. Wymienić tu możemy m. in. bazylikę, muzea, park archeologiczny oraz liczne szlaki turystyczne. 

Pocztówka została wydana przez DDK Edition. Na zdjęciach autorstwa Dariusza Krakowiaka znajdują się: Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Hotel "Szyb Sutoris"; Urząd Miasta, Sąd Rejonowy; późnobarokowy klasztor dominikanów z XVI-XVII mieszczący obecnie Muzeum im. prof. Stanisława Fischera; pomnik gen. Leopolda Okulickiego; kamienica z XIX wieku przy ul. Solnej; gotycka Bazylika św. Mikołaja Biskupa; barokowe kamieniczki; Urząd Gminy; restauracja "Kasztelania"; budynek Gimnazjum nr 1; budynek Starostwa Powiatowego i Rynek Główny.

02 lipca 2016

Rezerwat w Smarżowej - gmina Brzostek

Smarżowa to wieś położona w kierunku północno-wschodnim od Brzostku. We wsi znajduje się zachowany dworek szlachecki (pierwotnie będący w posiadaniu rodziny Boguszów, a następnie była siedziba ośrodka zdrowia) oraz Rezerwat Przyrody Kamera.
Rezerwat Kamera został utworzony w 1995 roku. Jest to rezerwat leśno-florystyczny, którzy zajmuje powierzchnię 38,01 ha. Położony jest na terenie kompleksu leśnego w szczytowych partiach wzgórz (421 m n.p.m.) zachodniej części Pogórza strzyżowskiego. Celem jego utworzenia było zachowanie bogatego stanowiska rzadkiego krzewu - kłokoczki południowej, liczącego ponad 300 egzemplarzy oraz dobrze wykształconego zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej z wieloma gatunkami roślin górskich i chronionych, m.in.: widłaka goździstego, skrzypu olbrzymiego, buławnika mieczolistnego oraz bluszczu pospolitego. 
Ciekawostka: Do końca 1999 roku wieś nosiła nazwę Smarzowa. 

Wg danych Urzędu Miejskiego w Brzostku z końca 2013 roku, wieś Smarżowa zamieszkiwało 661 osób 

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy w Brzostku. Na fotografiach autorstwa Józefa Nosala zostały przedstawione: Rezerwat Przyrody Kamera w Smarżowej, krzew kłokoczki południowej rosnącej w rezerwacie oraz 600-letni dąb w Januszkowicach.