26 lutego 2014

Gmina Kroczyce

Gmina Kroczyce leży w zespole parków krajobrazowych województwa śląskiego, w powiecie zawierciańskim. Położona w obrębie rzek Krztyni i Białki stanowi jeden z najatrakcyjniejszych terenów Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej zwany Perłą polskiego krajobrazu, zapewnia atrakcje krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne. Występują tu ostańce skalne, jaskinie, malownicze trasy i szlaki turystyczne wiodące przez najpiękniejsze rejony Jury. Na urokliwość krajobrazu gminy wpływa niezwykła szata roślinna. Obok gruntów typowych dla rejonów górskich znajdują się tu stanowiska ciepłolubnej roślinności stepowej, bagiennej i wodnej. Jest to również teren obfitujący w owoce leśne, a przede wszystkim grzyby. Dla ornitologów to ptasi raj!

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwały 6 324 osoby.

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy w Kroczycach. Fotografie wykonali: Piotr Komander i Tomasz Gębuś.

Na widokówce zaprezentowano panoramy okolic Kroczyc oraz kroczycki kościół parafialny.

25 lutego 2014

Jerozolima

Jerozolima to największe miasto Izraela, stolica administracyjna Dystryktu Jerozolimy i stolica państwa Izraela (według izraelskiego prawa). Znajduje się tutaj oficjalna siedziba prezydenta, większość urzędów państwowych, sąd najwyższy, parlament i inne.
Organizacja Narodów Zjednoczonych i większość państw nie uznają Jerozolimy jako stolicy Izraela, pozostawiając tę kwestię sporną do wyjaśnienia podczas przyszłych negocjacji izraelsko-palestyńskich. Autonomia Palestyńska planuje utworzenie we Wschodniej Jerozolimie stolicy swojego państwa. Żadne z państw nie ma ambasady w Jerozolimie - większość z nich utrzymuje swoje ambasady w Tel Awiwie.
Leży wśród gór Judei, rozciągających się pomiędzy Morzem Śródziemnym a Morzem Martwym. Miasto posiada długowiekową historię i stanowi centralny punkt dla judaizmu, chrześcijaństwa i ważny punkt dla islamu. 
Współczesne miasto powstało wokół Starego Miasta. Nowoczesne żydowskie dzielnice rozciągają się w kierunku zachodnim, w stronę aglomeracji Gusz Dan, natomiast dzielnice arabskie rozciągają się po stronie wschodniej (Wschodnia Jerozolima) w kierunku Ramallah i Betlejem. 

Jest to największe miasto w kraju pod względem powierzchni (123 km²) i ludności (780 517 mieszkańców w 2010 roku - źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych ).


Pocztówka przedstawia fragment Ogrodu Getsemani w Jerozolimie.

23 lutego 2014

Puławy

Puławy leżą w zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim, na Nizinie Mazowieckiej, tuż przy granicy z Wyżyną Lubelską, nad prawym brzegiem Wisły, niedaleko od najdalej wysuniętego na wschód jej zakola, w sąsiedztwie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Historycznie położone były w Małopolsce (początkowo w ziemi sandomierskiej, a następnie w ziemi lubelskiej). W granicach miasta wpada do Wisły rzeka Kurówka. Miasto często bywa wiązane z pobliskimi Kazimierzem Dolnym i Nałęczowem, wspólnie określanymi mianem trójkąta turystycznego. 
Miasto jest ośrodkiem przemysłowym, naukowym i turystyczno-kulturalnym. To tutaj powstało pierwsze w Polsce, a zarazem najstarsze muzeum w Europie Środkowej. 
Patronem Puław jest Święty Brat Albert Chmielowski. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 49 219 osób.
Pocztówka wydana została przez Urząd Miasta Puławy. Grafikę wykonał Etienne Grzesiak (Honorowy Obywatel Miasta Puławy, mieszkaniec Douai - miasta partnerskiego we Francji). Przedstawia ona Urząd Miasta.

22 lutego 2014

Gmina Bogdaniec

Gmina Bogdaniec jest gminą wiejską w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim. Graniczy z Gorzowem Wielkopolskim. Gmina leży na szlaku drogowym Berlin - Kaliningrad. W jej skład wchodzi 21 sołectw. 
Na terenie gminy Bogdaniec znajdują się trzy rezerwaty przyrody (Dębowa Góra, Bogdaniec III, Bogdanieckie cisy), dwa EKO Szlaki Nordic Walking (Szlak Niebieski: Szlak Doliny Trzech Młynów, Szlak Czerwony: Dziesiątka Bogdaniecka), a także szlaki piesze i rowerowe. Atrakcją dla dzieci i młodzieży jest przyszkolny skatepark w Bogdańcu. 
W gminie Bogdaniec znajdują się liczne zabytki. Na szczególną uwagę zasługuje dwa z nich. 
W Bogdańcu znajduje się Muzeum Budownictwa i Techniki Wiejskiej, obecnie siedziba Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Zagroda młyńska mieści się w zabytkowym młynie z 1826 roku wzniesionym w konstrukcji szkieletowej. Wnętrza muzeum mieszczą rekonstrukcję mieszkania młynarza, narzędzia i maszyny związane z produkcją chleba i mąki. Ciekawa jest również kolekcja młynków. W położonych nieopodal budynkach gospodarczych obejrzeć można kuźnię oraz kolekcję wozów,bryczek i sań. 
W Chwałowicach znajduje się kościół o konstrukcji ryglowej (szkieletowej), który powstał w 1790 roku. Z empor obiegających kościół z trzech stron, zachowała się tylko jedna. Wewnątrz można zobaczyć późnobarokowy ołtarz z końca XVIII wieku. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę Bogdaniec zamieszkiwało 7 131 osób.

Na pocztówce przedstawione zostały: panorama wioski Łupowo z lotu ptaka, Muzeum Budownictwa i Techniki Wiejskiej w Bogdańcu, obchody Święta Chleba w Bogdańcu, kościół w Chwałowicach.

21 lutego 2014

Wilczyska - Jeżów

Wilczyska to wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Bobowa. Wilczyska leżą na Pogórzu Ciężkowickim, w dolinie Białej Dunajcowej, pomiędzy Bobową na północy a Grybowem na południu.
Wieś została założona zapewne jeszcze w XIII wieku, wzmiankowana w 1335 roku. Od XIV wieku jest siedzibą rzymskokatolickiej parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.
Wieś Wilczyska składa się z 3 integralnych części miejscowości: Jeżowa, Koczanki i Moronia.
Jeżów to dawna wieś, która była wzmiankowana w dokumentach już w roku 1384. Miejscowość była własnością znanego rodu szlacheckiego Jeżowskich herbu Strzemię. Już podobno za czasów Kazimierza Wielkiego na lewym brzegu Białej wznosił się warowny zameczek, po którym pozostała nazwa wzgórza Zamczysko.
Obecnie w Jeżowie znajduje się zachowany w doskonałym stanie drewniano – murowany kasztel, czyli dwór obronny, z pierwszej połowy XVI wieku. Gospodarzem kasztelu jest tarnowskie Liceum Sztuk Plastycznych, które we dworze urządziło dom pracy twórczej dla swoich uczniów.
Sam kasztel to wielce malowniczy, gotycko-renesansowy obronny dwór zwieńczony stromym, gontowym dachem i ozdobiony okrągłą narożną basztą. W środku znajdują się dobrze zachowane historyczne wnętrza, z m.in. renesansowymi freskami i drewnianymi rzeźbieniami. Kasztel kryje wiele zagadek. W jego wnętrzu i najbliższej okolicy, przy okazji remontów i prac ziemnych odkryto już wiele grobów, schowków, i wykopano przedmioty z najrozmaitszych epok.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę Bobowa zamieszkiwało 9 605 osób, z czego 2 996 osób to mieszkańcy miasteczka Bobowa. Wioskę Wilczyska zamieszkuje około 900 osób.

Pocztówka została wydana w II połowie lat 90. XX wieku przez FHUP "Wróbel". Fotografie wykonał Lucjan Röhrenschef. Przedstawiają one jeżowski dwór.

20 lutego 2014

Kłodawa (wielkopolskie)

Kłodawa położona jest w centralnej części Polski, w powiecie kolskim, w województwie wielkopolskim. Miasto powstało jako przykościelna osada w XI wieku. Prawa miejskie osada uzyskała przed rokiem 1430, a utraciła je w 1870 roku. Przywrócono je w 1925 roku. Obecnie Kłodawa jest siedzibą gminy, która należy do mezoregionu Wysoczyzna Kłodawska. 
Największym zakładem funkcjonującym na terenie miasta jest Kopalnia Soli Kłodawa eksploatująca sól kamienną tradycyjną metodą górniczą, która pozwala w pełni zachować naturalne walory soli. Kopalnia powstała w 1949 roku, natomiast eksploatację soli rozpoczęto w 1956 roku. Obecnie jest udostępniana także zwiedzającym. Czynna jest tu najgłębsza na świecie podziemna trasa turystyczna na poziomie 600 metrów pod ziemią. Kopalnia otrzymała wiele nagród, między innymi: Najlepsza Polska Jakość w latach 2003 i 2004 oraz Złoty Medal XX Targów Zdrowego Życia i Żywności Ecolife 2004

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwały 6 732 osoby, natomiast gmina Kłodawa liczyła 13 303 osoby. 

Pocztówka została wydana przez Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie w 2011 roku.

Na zdjęciach przedstawiono: kościół parafialny Wniebowzięcia NMP, kościół cmentarny Św. Fabiana i Św. Sebastiana, dawną szkołę klasztorną - obecnie Gimnazjum nr 1 (budynek B), fragment rynku, park oraz Podziemną Trasę Turystyczną - komorę solną.

19 lutego 2014

Zagnańsk

Zagnańsk to wioska położona w północnej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim, będąca siedzibą gminy Zagnańsk. Gmina ta leży na terenie Gór Świętokrzyskich, w dolinie rzeki Bobrzy. Część jej obszaru należy do Leśnego Kompleksu Promocyjnego - Puszcza Świętokrzyska utworzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Główną atrakcją Zagnańska jest Dąb Bartek. To potężny dąb szypułkowy liczący sobie około 650 lat, od 1954 roku chroniony jako pomnik przyrody. Według pomiarów z 2013 roku drzewo ma 28,5 metra wysokości, a obwód pnia wynosi na wysokości 1,30 m – 9,85 m, a przy ziemi 13,4 m, W ostatnich latach poważnym problemem stało się jednak próchnienie pnia drzewa.
Celem wyjaśnienia należy dodać, iż dąb Bartek rośnie przy ulicy Turystycznej w Zagnańsku, w pobliżu leśnictwa Bartków - stąd niektórzy błędnie podają lokalizację drzewa w miejscowości Bartków.

Wg danych Urzędu Gminy Zagnańsk na koniec 2013 roku, miejscowość zamieszkiwały 1 744 osoby, natomiast gmina Zagnańsk liczyła 12 818 osób.

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy w Zagnańsku. Przedstawia grafikę (dąb Bartek) autorstwa Aleksandra Yasin.

18 lutego 2014

Gmina Karczmiska

Gmina Karczmiska jest gminą wiejską położoną w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie opolskim. Gmina ta leży w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, na styku trzech subregionów: Płaskowyżu Nałęczowskiego, Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej. Wyraźnie widoczna jest dwudzielność krajobrazu: północna i północno-wschodnia część gminny to wysoko rozwinięta wysoczyzna rozcięta płytkimi dolinami dopływów rzeki Chodelki, a pozostałe obszary to dolina tej rzeki. 
Siedzibą gminy jest wieś Karczmiska Pierwsze (niegdyś Karczmiska). Tam też znajduje się późnoklasycystyczny zespół dworsko-parkowy z XIX wieku. 
Ciekawostka: W 1952 roku we wsi Chodlik należącej do gminy Karczmiska dokonano odkrycia wczesnośredniowiecznego grodu pochodzącego z początku VIII wieku naszej ery. To największe w Polsce grodzisko zamieszkiwane przez Słowian z plemienia Lędzian. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwały 5 774 osoby.

Widokówka została wydana przez Gminę Karczmiska. Autorem fotografii jest St. Turski.

Pocztówka przedstawia: dąb - pomnik przyrody Władek z Zarzęby o średnicy pnia 833 cm i wysokości 35 m, grodzisko w Chodliku z przełomu VII i VIII wieku, późnoklasycystyczny zespół dworsko-parkowy z XIX wieku w Karczmiskach Pierwszych.

17 lutego 2014

Sępopol

Sępopol położony jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie bartoszyckim, nad rzekami Łyna i Guber, na Nizinie Sępopolskiej. 
Geneza nazwy miejscowości nie doczekała się dostatecznego wyjaśnienia. W dokumencie lokacyjnym występuje nazwa Schiffenburg, co wskazywałoby na obecność zamku ("Burg" oznacza w języku niemieckim zamek, warownię). Badania archeologiczne oraz dokumenty historyczne nie potwierdziły jednak obecności zamku w Sępopolu. "Schiff" oznacza po niemiecku okręt, statek. Zatem pierwotną nazwę Sępopola można byłoby tłumaczyć jako "warownia okrętowa". Element związany ze statkiem występuje także w najstarszej pieczęci Sępopola, pochodzącej z XV stulecia, gdzie widnieje pływające na okręcie miasto. Inna hipotezą dotycząca źródeł nazwy Sępopola jest nazwisko rycerza krzyżackiego, Ludwika von Schippen, który piastował funkcję pruskiego mistrza krajowego w roku 1299.
Sępopol, jako miasto, został lokowany w 1351 roku. W 1945 r. miasto, zdobyte przez wojska radzieckie, uległo ogromnym zniszczeniom, przekraczającym 75%. Zrujnowany ośrodek został włączony do państwa polskiego i zakwalifikowany jako wieś, zaś jego ludność wysiedlono do Niemiec. W roku 1973 miejscowość odzyskała prawa miejskie. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 2 068 osób, natomiast gmina Sępopol liczyła 6 622 osoby. 

Pocztówka została zaprojektowana przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu. Zdjęcia autorstwa Macieja Pietkuna. 

Na widokówce przedstawiono10 widoków miasteczka.

16 lutego 2014

Szklarska Poręba

Szklarska Poręba jest miastem położonym w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim. Założona została w 1366 roku, natomiast prawa miejskie otrzymała 31 grudnia 1959 roku. 
Szklarska Poręba w Jakuszycach (najwyżej położonej części miasta) posiada najlepsze w Europie Środkowej trasy narciarstwa biegowego i śladowego. W sumie jest ich ponad 150 km. Góry Izerskie, na terenie których zlokalizowane są trasy biegowe, można śmiało nazwać Polską Alaską, albo Polską Skandynawią. Tutaj w pierwszy weekend marca rozgrywana jest największa masowa narciarska impreza w Polsce – Bieg Piastów zaliczany do rodziny Euroloppet i Worldloppet. 17-19 lutego 2012 roku na Polanie Jakuszyckiej zostały rozegrane zawody Pucharu Świata w narciarstwie biegowym, natomiast 3 sierpnia 2013 roku - Mistrzostwa Świata w Długodystansowych Biegach Górskich 2013. 
Ciekawostka: Od nart i obecności dziennikarzy Trójki na nartostradach Ski Areny Szrenica rozpoczęła się współpraca miasta z radiem. Radiowi goście docenili niezaprzeczalne walory Szklarskiej Poręby, jako ośrodka sportów zimowych i jesienią 1998 roku zapadła decyzja - Szklarska Poręba będzie Zimową Stolicą Trójki

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 6 865 osób. 

Pocztówka została wydana przez Informację Turystyczną we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. 

Na zdjęciach przedstawiono zimową scenerię Szklarskiej Poręby oraz trasy narciarskie.

14 lutego 2014

Stryków

Stryków to miasto w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. Położony jest na obszarze Wzniesień Łódzkich, nad rzeką Moszczenicą, na północny wschód od Łodzi. 
Atrakcją turystyczno-rekreacyjną miasta jest (zwłaszcza w okresie letnim) zalew o powierzchni 9 ha wraz z plażą i strzeżonym kąpieliskiem. Z inicjatywy młodzieży, nad zalewem powstał również skatepark. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 3 559 osób, natomiast gmina Stryków liczyła 12 459 osób. 

Pocztówka została wydana przez Urząd Miasta-Gminy Stryków. Fot. FotoLoto.

Na widokówce przedstawiono skrzyżowanie autostrad A1 i A2, obszar Natura 2000 oraz Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Polski.

13 lutego 2014

Beskidy

Beskidy to grupa pasm górskich w Karpatach zewnętrznych rozciągająca się od rzeki Beczwy na zachodzie (Czechy) po rzekę Czeremosz (Ukraina) na wschodzie. Szerokość pasma Beskidów wynosi około 50–70 km, natomiast ich długość około 600 km. 
Beskidy są najmłodszymi górami w Polsce. Powstały, podobnie jak całe Karpaty, w końcowej fazie alpejskich ruchów górotwórczych (orogeneza alpejska), około 20 mln lat temu. 

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Dikappa. Fotografię wykonał Paweł Brągiel.

12 lutego 2014

Rumia

Rumia jest miastem w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim nad Zagórską Strugą. Z miastami: Wejherowem i Redą tworzy zespół trzech miast zwany Małym Trójmiastem Kaszubskim. Prawa miejskie posiada od 1954 roku.
Rumia leży przy zachodnich, gęsto zalesionych stokach Pradoliny Kaszubskiej nad ciekiem wodnym o wdzięcznej nazwie Zagórska Struga, w bardzo charakterystycznym topograficznie miejscu, na pograniczu różnych form krajobrazowych. Od północy dzieli ją kanał Redy i tereny bagienne, tzw. Mostowe Błota, od wschodu do morza osłania Kępa Oksywska z równinnymi łąkami, zamknięta od południa bagnami chylońskimi.
Ciekawostka: Rumia jest największym miastem niebędącym siedzibą powiatu w Polsce.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 47 345 osób. 

Widokówka została wydana przez Urząd Miasta w Rumi. Fotografie pochodzą ze zbiorów UM Rumia i MDK Rumia.

Pocztówka przedstawia widok na Rumię z Góry Markowca w kierunku Kępy Oksywskiej z początku XX i XXI wieku.

11 lutego 2014

Strzyżów

Strzyżów to miasto położone w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, na Pogórzu Strzyżowskim, nad Wisłokiem, 30 km od Rzeszowa. Jego zabudowa rozciąga się w dolinie Wisłoka, spiętej klamrą niewysokich, z rzadka zalesionych wzgórz. Dawna, w części zabytkowa architektura centrum, nie została zdominowana przez współczesne budynki, toteż układ urbanistyczny Strzyżowa pozostał klarowny i czytelny, a jego małomiasteczkowy charakter odznacza się harmonią i swoistym pięknem. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwały 8 944 osoby, natomiast gmina Strzyżów liczyła 20 893 osoby. 

Pocztówka została wydana przez Fundację na rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej. Przedstawia widok Strzyżowa z lotu ptaka.

10 lutego 2014

Środa Śląska

Środa Śląska to jeden z najstarszych w Polsce ośrodków miejskich (prawo średzkie z 1235 roku). Jest obecnie nie tylko siedzibą władz gminy, lecz także powiatu średzkiego w województwie dolnośląskim. Przez miasto przepływa rzeka Średzka Woda, będąca dopływem Odry. 
Gmina Środa Śląska położona jest w centrum Dolnego Śląska, w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych. Jej atutem jest połączenie z autostradą A4. Sieć osadniczą tworzy 27 miejscowości rozmieszczonych równomiernie wokół miasta. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 9 306 osób, natomiast gmina Środa Śląska liczyła 19 632 osoby. 

Pocztówka została wydana przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskie. Autorem fotografii przedstawiającej panoramę miasta jest Piotr Zajączkowski.

09 lutego 2014

Częstochowa

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim. Częstochowa jest położona nad rzeką Wartą, w trzech mezoregionach fizycznogeograficznych, należących do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. 
Częstochowa jest centralnym miastem aglomeracji częstochowskiej, a także największym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i administracyjnym w subregionie północnym województwa śląskiego. W mieście znajduje się bazylika i klasztor na Jasnej Górze z cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 233 211 osób. 

Pocztówka została wydana przez Częstochowską Organizację Turystyczną we współpracy z Klasztorem Ojców Paulinów na Jasnej Górze oraz Wytwórnią lodów, ciast, ciasteczek i pieczywa Consonni. Fotografię wykonał Zbigniew Burda.

Na widokówce przedstawiony został Ratusz Miejski w Częstochowie.

08 lutego 2014

Pyskowice

Pyskowice to miasto w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, położone w odległości 12 km od Gliwic, na pagórkowatym terenie nad rzeką Dramą. Pyskowice należą do grupy najstarszych miast Górnego Śląska. Pierwsza historycznie udokumentowana informacja o Pyskowicach pochodzi z roku 1256, a zawarta jest w dokumencie wystawionym przez wrocławskiego biskupa Tomasza. 

Wg danych Urzędu Miejskiego na koniec 2013 roku, Pyskowice zamieszkiwało 17 559 osób. 

Widokówka została wydana przez Urząd Miejski w Pyskowicach.

Na pocztówce przedstawiono zdjęcia z imprezy historyczno-kulturalnej Legendy Pyskowickie.

07 lutego 2014

Jawornik Polski

Gmina Jawornik Polski położona jest w środkowo - wschodniej części województwa podkarpackiego i południowo - zachodniej części powiatu przeworskiego. Administracyjnie gmina podzielona jest na 8 wiosek: Jawornik Polski, Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Hucisko Jawornickie, Jawornik-Przedmieście, Manasterz, Widaczów i Zagórze. 
Mało znany Jawornik Polski należy do ciekawych i atrakcyjnych zakątków południowo – wschodniej Polski. Głównym elementem atrakcyjności są łagodne wzgórza i związane z nimi możliwości rekreacyjne. W centrum miejscowości uwagę turysty mogą przyciągnąć wspaniałe Planty Jawornickie - malowniczy ogród okalający budynek Urzędu Gminy. Zostały one utworzone w miejscu, gdzie dawniej stał pomnik upamiętniający bitwę pod Grunwaldem, który został zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej. Dzisiejsze planty stanowią miejsce odpoczynku, gdzie na ławkach można spotkać okolicznych mieszkańców, ale również turystów przebywających na terenie Jawornika Polskiego. Służą turystom jako tło do robienia pamiątkowych fotografii. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwało 4 577 osób, natomiast na koniec 2007 roku w miejscowości Jawornik Polski zameldowane było 1 202 osoby. 

Pocztówka została wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaworniku Polskim.

Na widokówce przedstawiono: widok ogólny z lotu ptaka, Urząd Gminy i Jawornickie Planty.

06 lutego 2014

Chmielnik (świętokrzyskie)

Chmielnik położony jest w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim, na skrzyżowaniu tras Kielce – Tarnów i Staszów – Jędrzejów, nad rzeką Wschodnią (prawy dopływ Czarnej Staszowskiej), na pograniczu Niecki Połanieckiej i Pogórza Szydłowskiego. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Chmielnik. Miasto jest ośrodkiem handlowo-usługowym, gdzie rozwinął się przemysł materiałów budowlanych i spożywczy. 
Miasto Chmielnik otrzymało przywilej lokacyjny od króla Polski Zygmunta Augusta 9 marca 1551 roku. Od połowy XVI wieku do 1689 roku miasteczko było jednym z ważniejszych centrów polskiego kalwinizmu.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwały 3 933 osoby, natomiast gmina Chmielnik liczyła 11 549 osób.

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Elipsa około 2010 roku. Autorem zdjęć jest Krzysztof Śliwa.

Na widokówce przedstawione zostały fotografie: Synagogi z XVII wieku, chmielnickiego rynku z fontanną, kościółka Trójcy Świętej.

05 lutego 2014

Białystok

Białystok to miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, nad rzeką Białą. Jest stolicą województwa podlaskiego i siedzibą władz ziemskiego powiatu białostockiego. Białystok leży na Wysoczyźnie Białostockiej, będącej częścią makroregionu Nizina Północnopodlaska.
Białystok pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Miasto z przyległymi gminami tworzy aglomerację białostocką.
Wśród miast wojewódzkich Polski, Białystok jest 2. miastem pod względem gęstości zaludnienia i 11. pod względem ludności.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 294 925 osób.


Tło pocztówki stanowi zdjęcie Pałacu Branickich - obecnie siedziba Uniwersytetu Medycznego. W górnej części widokówki przedstawione zostało zdjęcie z pomnikiem Jana Pawła II na tle białostockiej archikatedry. Na zdjęciach u dołu znajdują się: Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, Sobór świętego Mikołaja, arkadowy most w ogrodzie Pałacu Branickich.

04 lutego 2014

Kraków

Kraków jest miastem na prawach powiatu w południowej Polsce i siedzibą władz województwa małopolskiego. To drugie miasto w Polsce pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni. Kraków położony jest nad Wisłą, na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego.
Kraków jest jednym z najstarszych miast Polski o ponadtysiącletniej historii, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. Działa w nim również wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. W przeszłości miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej zrzeszającej najważniejsze ośrodki handlowe w Europie.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 758 940 osób. 

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Fine Cards Kier. Fotografie wykonał Tadeusz Cukier.

Na widokówce przedstawione zostały fotografie: Kościoła Mariackiego, Sukiennic i Lajkonika.

03 lutego 2014

Gmina Bolesław (powiat olkuski)

Gmina Bolesław położona jest w powiecie olkuskim, w województwie małopolskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Znaczna część jej powierzchni to tereny Krajobrazowego Parku Jurajskiego. 
Gmina Bolesław obejmuje 12 sołectw: Bolesław, Hutki, Krążek, Krzykawę, Krzykawkę, Krze, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy, Ujków Nowy Kolonię. Ze względu na występujące w tym rejonie bogactwa naturalne jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa i hutnictwa rud cynku i ołowiu w Polsce. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwały 7 844 osoby. 

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy w Bolesławiu. Zdjęcie wykonał T. Sawicki.

Widokówka przedstawia kapliczkę z 1895 roku, która znajduje się w Krzykawie.

02 lutego 2014

Wisła

Wisła to piękne miasto w województwie śląskim, powiecie cieszyńskim, blisko granicy z Czechami i Słowacją. Położone jest w głębi Beskidu Śląskiego, na północy sąsiaduje z gminą Brenna i Ustroniem, na północnym-wschodzie ze Szczyrkiem, na wschodzie z gminą Lipowa, Radziechowy-Wieprz i Milówka, na południu z gminą Istebna, na zachodzie z Czechami. 
Najwyższe wzniesienia to: Barania Góra (1220 m n.p.m.) i Stożek Wielki (978 m n.p.m.). Ze źródeł na Baraniej Górze wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 11 299 osób. 

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Dikappa. Zdjęcie wykonał Paweł Brągiel.

Przedstawiona na pocztówce fotografia to widok na Wisłę.

01 lutego 2014

Paryż

Paryż to stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną. Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez około 30 milionów turystów.

W granicach administracyjnych Paryża zamieszkuje ponad 2 mln osób (według danych z 2010 roku było to 2 243 833 osoby), w tzw. Wielkim Paryżu ok. 10 mln, a w całym zespole miejskim ponad 12 mln (w 2007 paryską przestrzeń aglomeracji zamieszkiwało 12 067 000 osób). Aglomeracja paryska konkuruje tym samym pod względem liczby ludności w Unii Europejskiej z Londynem.

Pocztówka została wydana przez Production Leconte pod koniec lat 90. XX wieku.

Na pocztówce przedstawione zostały: Katedra Notre Dame, Opera Garnier, Łuk triumfalny, Bazylika Sacré-Cœur (Serca Jezusowego) na wzgórzu Montmartre, Wieża Eiffla.