06 lutego 2014

Chmielnik (świętokrzyskie)

Chmielnik położony jest w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim, na skrzyżowaniu tras Kielce – Tarnów i Staszów – Jędrzejów, nad rzeką Wschodnią (prawy dopływ Czarnej Staszowskiej), na pograniczu Niecki Połanieckiej i Pogórza Szydłowskiego. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Chmielnik. Miasto jest ośrodkiem handlowo-usługowym, gdzie rozwinął się przemysł materiałów budowlanych i spożywczy. 
Miasto Chmielnik otrzymało przywilej lokacyjny od króla Polski Zygmunta Augusta 9 marca 1551 roku. Od połowy XVI wieku do 1689 roku miasteczko było jednym z ważniejszych centrów polskiego kalwinizmu.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwały 3 933 osoby, natomiast gmina Chmielnik liczyła 11 549 osób.

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Elipsa około 2010 roku. Autorem zdjęć jest Krzysztof Śliwa.

Na widokówce przedstawione zostały fotografie: Synagogi z XVII wieku, chmielnickiego rynku z fontanną, kościółka Trójcy Świętej.