18 lutego 2014

Gmina Karczmiska

Gmina Karczmiska jest gminą wiejską położoną w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie opolskim. Gmina ta leży w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, na styku trzech subregionów: Płaskowyżu Nałęczowskiego, Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej. Wyraźnie widoczna jest dwudzielność krajobrazu: północna i północno-wschodnia część gminny to wysoko rozwinięta wysoczyzna rozcięta płytkimi dolinami dopływów rzeki Chodelki, a pozostałe obszary to dolina tej rzeki. 
Siedzibą gminy jest wieś Karczmiska Pierwsze (niegdyś Karczmiska). Tam też znajduje się późnoklasycystyczny zespół dworsko-parkowy z XIX wieku. 
Ciekawostka: W 1952 roku we wsi Chodlik należącej do gminy Karczmiska dokonano odkrycia wczesnośredniowiecznego grodu pochodzącego z początku VIII wieku naszej ery. To największe w Polsce grodzisko zamieszkiwane przez Słowian z plemienia Lędzian. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwały 5 774 osoby.

Widokówka została wydana przez Gminę Karczmiska. Autorem fotografii jest St. Turski.

Pocztówka przedstawia: dąb - pomnik przyrody Władek z Zarzęby o średnicy pnia 833 cm i wysokości 35 m, grodzisko w Chodliku z przełomu VII i VIII wieku, późnoklasycystyczny zespół dworsko-parkowy z XIX wieku w Karczmiskach Pierwszych.