19 lutego 2014

Zagnańsk

Zagnańsk to wioska położona w północnej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim, będąca siedzibą gminy Zagnańsk. Gmina ta leży na terenie Gór Świętokrzyskich, w dolinie rzeki Bobrzy. Część jej obszaru należy do Leśnego Kompleksu Promocyjnego - Puszcza Świętokrzyska utworzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Główną atrakcją Zagnańska jest Dąb Bartek. To potężny dąb szypułkowy liczący sobie około 650 lat, od 1954 roku chroniony jako pomnik przyrody. Według pomiarów z 2013 roku drzewo ma 28,5 metra wysokości, a obwód pnia wynosi na wysokości 1,30 m – 9,85 m, a przy ziemi 13,4 m, W ostatnich latach poważnym problemem stało się jednak próchnienie pnia drzewa.
Celem wyjaśnienia należy dodać, iż dąb Bartek rośnie przy ulicy Turystycznej w Zagnańsku, w pobliżu leśnictwa Bartków - stąd niektórzy błędnie podają lokalizację drzewa w miejscowości Bartków.

Wg danych Urzędu Gminy Zagnańsk na koniec 2013 roku, miejscowość zamieszkiwały 1 744 osoby, natomiast gmina Zagnańsk liczyła 12 818 osób.

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy w Zagnańsku. Przedstawia grafikę (dąb Bartek) autorstwa Aleksandra Yasin.