13 lutego 2014

Beskidy

Beskidy to grupa pasm górskich w Karpatach zewnętrznych rozciągająca się od rzeki Beczwy na zachodzie (Czechy) po rzekę Czeremosz (Ukraina) na wschodzie. Szerokość pasma Beskidów wynosi około 50–70 km, natomiast ich długość około 600 km. 
Beskidy są najmłodszymi górami w Polsce. Powstały, podobnie jak całe Karpaty, w końcowej fazie alpejskich ruchów górotwórczych (orogeneza alpejska), około 20 mln lat temu. 

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Dikappa. Fotografię wykonał Paweł Brągiel.