05 lutego 2014

Białystok

Białystok to miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, nad rzeką Białą. Jest stolicą województwa podlaskiego i siedzibą władz ziemskiego powiatu białostockiego. Białystok leży na Wysoczyźnie Białostockiej, będącej częścią makroregionu Nizina Północnopodlaska.
Białystok pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Miasto z przyległymi gminami tworzy aglomerację białostocką.
Wśród miast wojewódzkich Polski, Białystok jest 2. miastem pod względem gęstości zaludnienia i 11. pod względem ludności.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 294 925 osób.


Tło pocztówki stanowi zdjęcie Pałacu Branickich - obecnie siedziba Uniwersytetu Medycznego. W górnej części widokówki przedstawione zostało zdjęcie z pomnikiem Jana Pawła II na tle białostockiej archikatedry. Na zdjęciach u dołu znajdują się: Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, Sobór świętego Mikołaja, arkadowy most w ogrodzie Pałacu Branickich.