25 stycznia 2015

Krasiczyn - Zespół pałacowo-parkowy

Krasiczyn to wieś gminna, kiedyś miasteczko,  w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim, u podnóża Pogórza Przemyskiego. To także dawna rezydencja magnaterii polskiej.
Najokazalszym i najciekawszym obiektem na terenie gminy Krasiczyn jest Zespół pałacowo–parkowy. Znany on jest przez turystów krajowych, jak również zagranicznych. Krasiczyn, wspaniały zamek, swoją nazwę, powstanie i podniesienie do rangi miasteczka zawdzięcza w głównej mierze Marcinowi, potomkowi Jakuba z Siecina. Istniejący do dziś czworokątny zamek i niewielkie miasteczko przez długie lata funkcjonowały jak dwa sprzężone ze sobą organizmy. Zamek i historyczne miasteczko leżały na wspólnej osi, wyznaczonej układem głównych bram zamkowych. 
Charakterystyczne dla zamku są 4 odmienne wieże narożne: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Miały one odzwierciedlać wieczny porządek oraz role Kościoła, króla, papieża i szlachty. 
Krasiczyński zamek powstał na przełomie XVI i XVII wieku. W roku 1726 Krasiczyn został najechany przez wojska rosyjskie i Kozaków, w związku czym zamek został poważnie zniszczony. W 1852 roku doszło do pożaru budowli. Od lat 70. XX wieku zamek był stopniowo odbudowywany. Obecnie w zespole zamkowo-parkowym znajduje się hotel i restauracja. Niektóre części zamku są udostępnione do zwiedzania w grupach z przewodnikiem. 

Wg danych Urzędu Gminy z końca 2014 roku, gminę zamieszkiwało 5 001 osób stale zameldowanych. Najludniejsza wioska w gminie, Prałkowce, miała 887 mieszkańców. Krasiczyn liczył 609 osób. 

Pocztówka przedstawia Zespół Zamkowo-Pałacowy. Została wydana przez Emi Studio z Przemyśla. Fot. archiwum Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Krasiczynie.

Pocztówka została wygrana w konkursie łapania licznika na Edi postcrossing blog.

24 stycznia 2015

Nieborów - Pałac Radziwiłłów

Nieborów to wieś położona w powiecie łowickim, w województwie łódzkim, siedziba gminy Nieborów. Leży w dolinie rzeki Bzury, wśród charakterystycznego dla tej części Mazowsza krajobrazu nizinnego. 
 Nazwa Nieborów pojawia się w źródłach historycznych po raz pierwszy w dokumentach kościelnych XIV wieku. 
Na początku XVI wieku wzniesiono w Nieborowie gotycko-renesansowy dwór, który przetrwał do końca wieku XVII. Dobra nieborowskie stanowiły wówczas własność rodu Nieborowskich herbu Prawda. 
W 1694 roku dobra Nieborowskich kupił Prymas Polski kardynał Michał Stefan Radziejowski, który wzniósł barokowy pałac zaprojektowany przez Tylmana z Gameren. W 1774 roku Nieborów objął wojewoda wieleński Michał Hieronim Radziwiłł, który wyposażył pałac w stylowe meble, tkaniny, obrazy i rzeźby oraz przedmioty rzemiosła artystycznego. Założył także bogatą w zbiory bibliotekę. Jego żona Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa założyła w tym czasie słynny ogród romantyczny w Arkadii. Stał się on miejscem spotkań twórców epoki Oświecenia. 
Dobra nieborowskie pozostały w rękach Radziwiłłów do lutego 1945 roku, następnie zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie i Arkadii został oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Wg danych GUS z końca czerwca 2014 roku, gminę Nieborów zamieszkiwało 9 407 osób. Blisko tysiąc osób to mieszkańcy wioski Nieborów. 

Pocztówka została wydana przez firmę Moniatowicz Foto Studio w 2001 roku. Zdjęcia przedstawiające Pałac Radziwiłłów w Nieborowie wykonał Janusz Moniatowicz.

23 stycznia 2015

Olesno

Olesno położone jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego, na styku z województwem śląskim. Jest siedzibą gminy i powiatu. Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Olesno leży na pograniczu równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko–Wieluńskiej.
Elementem wyróżniającym Olesno wśród gmin opolskich jest wysoki udział lasów (42%) przewyższający znacznie wskaźniki lesistości województwa (26,2%) i kraju. Lasy gminy Olesno należą do kompleksu lasów Stobrawsko-Turawskich podlegających ochronie. 
Olesno jest jednym z najstarszych miast śląskich. Wykopaliska archeologiczne dokumentują ślady osadnictwa jeszcze z epoki neolitu. O rozwoju osady decydowało jej dogodne położenie na styku szlaku bursztynowego od Bałtyku na południe i szlaku królewskiego prowadzącego z Krakowa do Wrocławia i dalej na zachód. 
Ciekawostka: Nazwa Olesno pochodzi prawdopodobnie od tego, iż książęta przy założeniu miasta, dziwiąc się nad leśnymi okolicami, mówili O leśno

Wg danych GUS z końca czerwca 2014 roku, gminę Olesno zamieszkiwało 18 071 osób, natomiast miasto liczyło 4 582 mieszkańców.

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Lespol. Fot. T. Parcej i J. Baranowski. Zdjęcie przedstawia panoramę miasta z widokiem na kościół Bożego Ciała oraz kościół Świętego Michała.

21 stycznia 2015

Nowy nagłówek bloga

Dokładnie tydzień temu, 14 stycznia, blog obchodził 1 urodziny. Z tej okazji postanowiłem zmienić nagłówek bloga. Powstał on z wybranych pocztówek, jakie posiadam w kolekcji. Jak Wam się podoba?


A tak wyglądał stary nagłówek, który był zdjęciem części kolekcji...


20 stycznia 2015

Atrakcje turystyczne Hajnówki

W Hajnówce znajduje się wiele zabytków oraz ciekawych obiektów i miejsc.
Na obszarze Puszczy Białowieskiej wyznaczono kilkanaście szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych. Wiele z tych szlaków rozpoczyna swój bieg na skwerze im. D. Wasilewskiego w centrum Hajnówki. Tam też znajduje się tablica z mapą szlaków. Wycieczki rowerowe są doskonałym sposobem poznania piękna Puszczy Białowieskiej i jej okolic. Amatorzy Nordic Walking mają do dyspozycji 7 tras o różnej długości, których punkty wyjścia zostały zlokalizowane w 2 miejscach: przy Parku Wodnym w Hajnówce oraz na parkingu Zwierzyniec. Z tych tras skorzystać mogą również miłośnicy innych dyscyplin: biegacze lub narciarze biegowi. 

Wśród ciekawych miejsc i obiektów w Hajnówce warto zobaczyć
 • Pomnik Żubra na Skwerze im. D. Wasilewskiego; 
 • Turystyczną Kolejką Wąskotorową; 
 • Sobór Świętej Trójcy; Park Wodny; 
 • Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa; Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej; 
 • kościół Podwyższenia Krzyża Świętego; 
 • kościół Świętych Cyryla i Metodego; 
 • źródełko Krynoczka - uznawane przez wiernych Kościoła Prawosławnego za cudowne. 
Co roku, w maju, w mieście odbywa się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. W Hajnówce znajduje się także siedziba Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka

Pocztówka została wydana przez Urząd Miasta Hajnówka. Na zdjęciach przedstawiono: Sobór Świętej Trójcy, kolejkę wąskotorową i żubra z Puszczy Białowieskiej.

18 stycznia 2015

Gmina Turawa

Gmina Turawa położona jest w centralnej części województwa opolskiego, na północny-wschód od miasta Opole. Jest jedną z 13 gmin powiatu opolskiego. 
Południowo-zachodni kraniec gminy Turawa leży w dolinie Odry, jednak w swej większej części rozciąga się na równinie opolskiej. Przepływa przez nią Mała Panew, prawy dopływ Odry, rzeźbiąc dolinę, która nadaje obszarowi dość charakterystyczny układ. 
 Ponad połowę powierzchni gminy zajmują lasy należące do kompleksu lasów stobrawsko-turawskich. Najbardziej jest jednak znana ze znajdujących się na jej terenie zbiorników wodnych - jezior: Dużego, Średniego, Małego oraz Srebrnego. Aż 12% powierzchni gminy zajmują wody. To wszystko sprawia, że od dawna jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku szczególnie dla mieszkańców Opolszczyzny. Najbardziej atrakcyjnie turystyczne jest Jezioro Duże.
Turawa jest jedną z najbardziej popularnych i atrakcyjnych gmin na Opolszczyźnie pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Wg danych GUS z końca czerwca 2014 roku, gminę Turawa zamieszkiwało 9 690 osób.

Pocztówka została wydana przez Związek Gmin Dolna Mała Panew.
Poszczególne zdjęcia przedstawiają: Jezioro Średnie, Jezioro Duże, Jezioro Srebrne, drewniany kościół św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach z 1711 roku,  drewniany kościół Św. Piotra i Pawła w Zakrzowie Turawskim z 1759 roku.

17 stycznia 2015

Gmina Męcinka

Gmina Męcinka położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie jaworskim. Powierzchniowo jest jedną z większych gmin. Jej obszar obejmuje blisko 148 km², z czego przeważają użytki rolne, nieco mniej zajmują lasy. 
Atrakcyjność turystyczną gmina Męcinka zawdzięcza korzystnemu usytuowaniu na Równinie Jaworskiej i Pogórzu Kaczawskim oraz położeniu na terenie utworzonego w 1992 roku Parku Krajobrazowego Chełmy
W części nizinnej terenu gminy położony jest sztuczny zbiornik wody Słup. Południową część gminy charakteryzuje górzysty krajobraz oraz znaczne zalesienie. Trzy z dziewięciu wyższych wzniesień byłego województwa legnickiego położone są na gminy Męcinka: Rosocha (464 m n.p.m.), Czartowska Skała (463 m n.p.m.) oraz Górzec (445 m n.p.m.). Na zboczu wzgórza Górzec atrakcją turystyczną są XIX-wieczne słupowe kapliczki – stacje Drogi Krzyżowej z kaplicą pielgrzymkową na szczycie. 

Wg danych Urzędy Gminy Męcinka na koniec 2014 roku gminę zamieszkiwało 4 973 osoby. Siedziba gminy, Męcinka,  miała 834 mieszkańców, natomiast najludniejsza wieś, Piotrowice, liczyła 1 035 mieszkańców.

Pocztówka została wydana w 2006 roku przez Wydawnictwo Julita. Zdjęcia pochodzą z archiwum UG Męcinka. Przedstawiają one: miejscowość Męcinka, kwiat tulipanowca z Sichowa oraz panoramę Słup.

12 stycznia 2015

Sławków - miasteczko wielu zabytków

Wyjątkowym miejscem w Sławkowie, który może zainteresować turystów, jest Rynek o średniowiecznym układzie architektonicznym, z przyległymi do niego uliczkami, ciekawymi budynkami z dachami dwuspadowymi oraz podcieniami wspartymi na kolumnach. Charakterystycznym elementem architektury sławkowskiej są domy z podcieniami.
 Jednym z najstarszych i najpiękniejszych zabytków Sławkowa jest Austeria. To stara, drewniana karczma, którą wybudowano najprawdopodobniej w 1781 roku. Obecnie każdy może zasmakować w niej wspaniałej, staropolskiej kuchni.
Według wszelkich badań najstarszym zabytkiem miasta jest kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego, który został wybudowany, w stylu przejściowym między romańskim a gotyckim, w I połowie XIII wieku. Z tego okresu zachowało się ceglane prezbiterium. Nawa główna kościoła została zbudowana w XV wieku, u schyłku stylu gotyckiego. 
Jednym z najstarszych murowanych założeń obronnych w Polsce południowej był Zamek biskupów krakowskich datowany na drugą połowę XIII wieku, którego ruiny zachowały się do dzisiaj. 

Będąc w Sławkowie należy zwrócić uwagę i zwiedzić jeszcze inne zabytki, m. in.: 
 • plebanię z końca XVIII wieku o architekturze typowego dworu; 
 • kościółek Świętego Jakuba z 1836 roku; 
 • kościółek Świętego Marka zlokalizowany na cmentarzu; 
 • Dwór biskupów krakowskich Lamus pochodzący najprawdopodobniej z XVIII wieku; 
 • Kapliczkę św. Rozalii z 1536 roku.
Pocztówka została wydana przez Urząd Miasta Sławkowa, w ramach obchodów 720 lat miasta, w 2006 roku. Projekt i zdjęcia wykonali: Rafał Adamczyk i Janusz Mróz.

Widokówka przedstawia:
 • zabytkową Austerię;
 • kościół Podwyższenia Krzyża Świętego;
 • ruiny zamku biskupów krakowskich;
 • ratusz.

11 stycznia 2015

Bledzew

Miejscowość Bledzew położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego, w powiecie międzyrzeckim, na krawędzi wysoczyzny doliny rzeki Obra, w odległości około 70 km od granicy z Niemcami. Najbliższe przejścia graniczne to: Kostrzyn, Słubice i Świecko. 
Bledzew posiada czytelne cechy pierwotnego założenia miejskiego, ukształtowanego w połowie XV wieku, z prostokątnym rynkiem pośrodku, częściowo zabudowane domami z początku XIX wieku. Najciekawszymi zabytkami miejscowości są: 
 • kościół Świętej Katarzyny, który został wybudowany początkiem XV wieku, posiadający wyposażenie wnętrza (częściowo pocysterskie) z XVII i XVIII wieku, 
 • barokowa figura świętego Jana Nepomucena z końca XVIII wieku, zlokalizowana w rynku, 
 • niewielka elektrownia wodna na Obrze, wzniesiona w latach 1906 – 1911, znajdująca się w odległości około 2 km na wschód od Bledzewa. Na jej potrzeby utworzono Zalew Bledzewski o powierzchni ok. 130 ha i długości ponad 7 km, ciągnący się w głębokiej i malowniczej dolinie rzeki.
Okolice Bledzewa są bogate w liczne jeziora i duże obszary leśne. Część terenu gminy znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Granice tego obszaru skupiają się wokół rzeki Obra, co przyczynia się do małej integracji człowieka w jej otoczenie, podnosząc jej niepowtarzalny klimat. Obrą i jej lewym dopływem, Jeziorną, prowadzą atrakcyjne szlaki kajakowe.

Wg danych GUS z końca czerwca 2014 roku, gminę Bledzew zamieszkiwało 4 537 osób. Wg danych Urzędu Gminy z końca 2007 roku miejscowość Bledzew liczyła 1 246 mieszkańców.

Pocztówka przedstawia bledzewski rynek z figurą św. Jana Nepomucena i kościołem w tle, rzekę Obrę, elektrownię wodną nad Zalewem Bledzewskim oraz Zalew Bledzewski. 
Brak informacji o wydawcy i autorach zdjęć.

09 stycznia 2015

Gmina Raciążek

Gmina Raciążek położona jest w północno-wschodniej części powiatu aleksandrowskiego, w województwie kujawsko-pomorskim.
Stolica gminy, Raciążek, to miejscowość o charakterze obronnym. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 2. połowy XI wieku z aktu uposażenia Benedyktynów w Mogilnie. W 1250 roku Raciążek występował jako własność biskupów włocławskich. W 1317 roku wieś uzyskała prawa miejskie, które zostały odebrane w 1867 roku przez władze carskie za sprzyjanie powstaniu styczniowemu. 
Do najciekawszych zabytków Raciążka należą: późnogotycko-renesansowy kościół Wszystkich Świętych i św. Hieronima z 1597-1612 oraz ruiny zamku z XIV-XVIII wieku. 

Wg danych GUS z końca czerwca 2014 roku, gminę Raciążek zamieszkiwało 3 144 osoby, z czego ponad połowę stanowili mieszkańcy Raciążka. 

Pocztówka została wydana w 2005 roku przez Wydawnictwo Julita. Zdjęcia z archiwum UG Raciążek przedstawiają panoramę Wisły oraz ruiny zamku w Raciążku.

08 stycznia 2015

Gmina Modliborzyce

Gmina Modliborzyce jest jedną z siedmiu gmin powiatu janowskiego w województwie lubelskim. Leży na pograniczu trzech regionów: Wyżyny Lubelskiej, Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. 
Południowa część gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, zaś północna znajduje się w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Części południowe to rozległe kompleksy leśne, liczne stawy, tereny bagienne charakterystyczne dla Lasów Janowskich. Znajduje się tam rezerwat Imielty Ług. Charakterystyczne dla tych terenów jest występowanie długich, suchych dolin rozdzielających wzgórza, licznych wąwozów i jarów. 
Gmina Modliborzyce ma charakter typowo rolniczy. W jej skład wchodzi 30 miejscowości podstawowych, w tym 1 miasto, 3 kolonie i 26 wsi. 

Wg danych GUS z końca czerwca 2014 roku, gminę Modliborzyce zamieszkiwało 7 115 osób, natomiast miasteczko Modliborzyce liczyło 1 427 mieszkańców. 

Pocztówka została wydana przez Gminę Modliborzyce w 2011 roku, z okazji 480. rocznicy nadania Modliborzycom pierwszych praw miejskich.
Na widokówce przedstawione zostały: kościół Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, siedziba instytucji gminnych (UG, biblioteka, GOPS, ZGK), Gminny Ośrodek Kultury oraz panorama Modliborzyc.

07 stycznia 2015

Raciąż

Raciąż jest niewielkim miasteczkiem położonym w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim. 
Miasto należy do najstarszych na Mazowszu. W tym miejscu istniało już grodzisko na początku X wieku, a od XI wieku gród królewski i siedziba kasztelana. W roku 1425 Raciąż uzyskał prawa miejskie. W roku 1512 król Zygmunt II August przekazał miasto biskupom płockim. Po rozbiorach miasto trafiło do zaboru pruskiego, potem do Księstwa Warszawskiego, następnie do Królestwa Polskiego. Za udział w Powstaniu Styczniowym miasto straciło prawa miejskie, które zostały przywrócone dopiero w 1922 roku. Po II wojnie światowej miasto rozwijało się dość powolnie, głównie dzięki rolnictwu oraz szkolnictwu. 
Obecnie w mieście znajduje się kilka zabytków. Należą do nich: kościół neogotycki z 1886 roku, plebania z lat 20. XX wieku, synagoga, domy przy ulicach Kilińskiego i Warszawskiej, park miejski z początku XX wieku, cmentarz parafialny z XIX wieku, cmentarz żydowski z XIX wieku oraz grodzisko wczesnośredniowieczne z XII wieku. 

Wg danych GUS z końca czerwca 2014 roku, Raciąż zamieszkiwało 8 671 osób. 

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Modelex. Autorami zdjęć są Hanna Biesiekierska i Jacek Maria Jeliński.
Widokówka przedstawia: panoramę miasta, kościół Wniebowzięcia NMP, fontannę w parku miejskim oraz Miejskie Centrum Kultury.