13 lipca 2014

Włocławek

Włocławek leży w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na obu brzegach Wisły oraz Zgłowiączki, w Kotlinie Płockiej. Tworzy powiat włocławski grodzki oraz jest siedzibą powiatu włocławskiego ziemskiego i diecezji włocławskiej. 
Główną rzeką przepływającą przez miasto jest Wisła, dzieląca Włocławek na część prawobrzeżną (północna część miasta) i lewobrzeżną. We wschodniej części miasta wody Wisły są spiętrzone tamą, tworząc tzw. Zbiornik Włocławski nazywany Jeziorem Włocławskim. Ponadto na terenie miasta znajdują się jeziora: Jezioro Czarne, Rybnica, Krzywe Błota oraz zanikające jezioro Grzywno. 
Włocławek staje się coraz bardziej liczącym się w regionie ośrodkiem naukowym i kulturalnym. Przez wieki kulturotwórczą rolę pełnił tu kościół, Włocławek bowiem aż do rozbiorów był grodem biskupim, stolicą jednej z najważniejszych w Rzeczypospolitej diecezji. 
Obecnie kulturę Włocławka kształtują przede wszystkim: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, GaleriaWłocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury, Włocławskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza, Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego. Włocławek słynie również na cały świat z wyrobów ceramicznych. Szczególne uznanie i wyjątkową pozycję zyskał pięknie malowany ręcznie włocławski fajans. 
W 1995 roku Włocławskie Towarzystwo Naukowe założyło pierwszą świecką włocławską uczelnię – Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną. W następnych latach lista uczelni poszerzyła się - powstały: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości. Włocławek stopniowo staje się miastem akademickim. 
Ciekawostka: W 2002 roku patronem miasta został uznany błogosławiony Michał Kozal – biskup i męczennik II wojny światowej. 

Wg danych GUS na koniec 2013 roku, Włocławek zamieszkiwało 114 885 osób. 

Pocztówka została wydana przez Włocławską Informację Turystyczną. Zdjęcie autorstwa J. Sieraczkiewicza przedstawia panoramę miasta.

08 lipca 2014

Gmina Łobżenica

Gmina Łobżenica położona jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie pilskim, nad rzeką Łobżonką. 
Lokalizacja na Pojezierzu Krajeńskim skutkuje niezwykłą urokliwością krajobrazów i pięknem terenów. Część obszaru gminy Łobżenica stanowi strefa chronionego krajobrazu pn. Dolina Łobżonki i Borów Kujańskich. Urokliwe lasy, wzgórza, liczne akweny wodne i trasy rowerowe przyczyniają się do atrakcyjności turystycznej gminy. Łobżenica utożsamiana jest z wypoczynkiem, kontaktem z przyrodą, wędkarstwem, sportami wodnymi oraz turystyką pieszą i rowerową. Wiele czaru gminie dodają również liczne zabytki dziedzictwa kulturowego dowodzące o unikatowości występującej zabudowy architektonicznej. 
Łobżenica jest miastem, w którym ochroną konserwatorską objętych zostało 85 zabytkowych obiektów architektonicznych. W przeważającej większości pochodzą one z XVII i XIX wieku. 
Miasto Łobżenica wyróżnia się spośród innych małych miejscowości tym, że nadal został zachowany charakterystyczny układ miejski, który obowiązywał w związku z faktem nadania praw miejskich. To specyficzny układ czworobocznego rynku, z naroży którego wychodzą cztery ulice. 

Wg danych GUS na koniec 2013 roku, gminę Łobżenica zamieszkiwało 9 775 osób, w tym miasto 3 038 osób.

Pocztówka została wydana przez Zakład Poligraficzno-Handlowy Ekongraf z Łobżenicy. Zdjęcia wykonali: E. Starszak i J. Dubiela.

Zdjęcia na pocztówce przedstawiają:
  • Dębno - Pałac i kaplica przypałacowa pw. MBB z 1877 roku;
  • Chlebno - Pałac z 1990 roku i oficyna pałacowa z XIX wieku;
  • Dźwierszno Wielkie - kościół Świętego Mikołaja z 1869 roku;
  • Fanianowo - kościół Świętego Józefa z 1953 roku;
  • Luchowo - Poniatówka - zabudowa z okresu międzywojennego.

06 lipca 2014

Gmina Jeżewo

Gmina Jeżewo leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim. Obszar gminy zajmuje część Wysoczyzny Świeckiej i Borów Tucholskich, które wchodzą w skład Pojezierza Południowobałtyckiego. Etnograficznie gmina należy do Kociewia. 

Główne walory gminy to zasoby naturalne – lasy i bogata sieć hydrologiczna z jeziorami, między innymi Stelchno, Bielskie i Sinowa oraz trasami wodnymi - rzeką Wdą i Mątawą, które stanowią sieć szlaków turystycznych przechodzących przez Gminę ze Świecia do Osia, Śliwic i Czerska. Turystyczne zasoby gminy wzbogacają obiekty kultury materialnej na czele z kościołem Św. Trójcy w Jeżewie (bogaty wystrój barokowy), współczesnym zespołem obiektów Zakonu Księży Werbistów w Laskowicach (z kaplicą, muzeum misyjno-etnograficznym, księgarnią) oraz podworskimi zespołami pałacowo-parkowymi w Taszewie, Krąplewicach i Laskowicach. 

Wg danych GUS na koniec 2013 roku, gminę Jeżewo zamieszkiwało 8 031 osób. 

 Pocztówka przedstawia Jezioro Stelchno - akwen o powierzchni 154,5 ha. Zdjęcie wykonał Robert Gonia.

02 lipca 2014

Hajnówka - Brama do Puszczy

Hajnówka jest miastem powiatowym położonym w województwie podlaskim. 
Miasto położone na Równinie Bielskiej, na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej. Ze względu na swoje położenie niedaleko Białowieży i puszczy nazywane jest Bramą do Puszczy Białowieskiej
Hajnówka jest ośrodkiem turystycznym, ośrodkiem mniejszości białoruskiej i ośrodkiem przemysłu drzewnego. 
Miasto wyrosło z osady strażnika leśnego, powstałej w XVI wieku. Prawa miejskie nadane zostały w 1951 roku. 
To miasto pełne zieleni o wyjątkowo atrakcyjnych warunkach klimatycznych i bogatej tradycji ukształtowanej na styku dwóch wielkich kultur: zachodniej: łacińskiej i wschodniej: bizantyjsko-ruskiej. Ludność Hajnówki jest zróżnicowana pod względem religijnym. Większość stanowią wyznawcy prawosławia (ponad 70%). Pozostała ludność jest w wyznania rzymskokatolickiego (około 25%) i protestanckiego (około 5%). 

Ciekawostki: 
  • w 2007 w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy; 
  • w mieście znajduje się Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej; 
  • przez miasto kursuje kolejka wąskotorowa: Kolej Leśna Puszczy Białowieskiej - Hajnówka. 
 Wg danych GUS na koniec 2013 roku, miasto zamieszkiwało 21 559 osób.

Pocztówka została wydana przez Urząd Miasta Hajnówka. Na zdjęciach zostały zaprezentowane: Puszcza Białowieska, Sobór Świętej Trójcy, Pomnik Żubra i kolejka wąskotorowa.