02 lipca 2014

Hajnówka - Brama do Puszczy

Hajnówka jest miastem powiatowym położonym w województwie podlaskim. 
Miasto położone na Równinie Bielskiej, na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej. Ze względu na swoje położenie niedaleko Białowieży i puszczy nazywane jest Bramą do Puszczy Białowieskiej
Hajnówka jest ośrodkiem turystycznym, ośrodkiem mniejszości białoruskiej i ośrodkiem przemysłu drzewnego. 
Miasto wyrosło z osady strażnika leśnego, powstałej w XVI wieku. Prawa miejskie nadane zostały w 1951 roku. 
To miasto pełne zieleni o wyjątkowo atrakcyjnych warunkach klimatycznych i bogatej tradycji ukształtowanej na styku dwóch wielkich kultur: zachodniej: łacińskiej i wschodniej: bizantyjsko-ruskiej. Ludność Hajnówki jest zróżnicowana pod względem religijnym. Większość stanowią wyznawcy prawosławia (ponad 70%). Pozostała ludność jest w wyznania rzymskokatolickiego (około 25%) i protestanckiego (około 5%). 

Ciekawostki: 
  • w 2007 w gminie wprowadzono język białoruski jako język pomocniczy; 
  • w mieście znajduje się Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej; 
  • przez miasto kursuje kolejka wąskotorowa: Kolej Leśna Puszczy Białowieskiej - Hajnówka. 
 Wg danych GUS na koniec 2013 roku, miasto zamieszkiwało 21 559 osób.

Pocztówka została wydana przez Urząd Miasta Hajnówka. Na zdjęciach zostały zaprezentowane: Puszcza Białowieska, Sobór Świętej Trójcy, Pomnik Żubra i kolejka wąskotorowa.