16 kwietnia 2014

Kościół Ecce Homo w Jerozolimie

Kościół Ecce Homo został zbudowany na krańcu wschodniego forum miasta Hadriana - Aelia Capitolina. Budowla została tak zaprojektowana, aby boczne przęsło rzymskiego łuku tryumfalnego, przeznaczonego dla ruchu pieszych, mogło stanowić prezbiterium z ołtarzem do odprawiania mszy świętych. W półsklepieniu apsydy widnieje współczesna mozaika z krzyżem typu rawenneńskiego na złocistym tle. 
Kościół został tak nazwany, ponieważ istnieje przekonanie, że Piłat zaczął swoje przemówienie do tłumów podczas procesu Jezusa od słów: Oto Człowiek (łac. Ecce Homo) właśnie w tym miejscu. Według wyliczeń okazuje się, że jest to całkowicie błędne przekonanie. Miejsce to datuje się bowiem od roku 135, czyli sto lat po czasach Jezusa i Piłata. 

 
Pocztówka przedstawia kopułę kościoła Ecce Homo w Jerozolimie.

15 kwietnia 2014

Jerozolimska Bazylika Agonii darem narodów

Budowa Bazyliki Agonii na Górze Oliwnej w Jerozolimie była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu narodów. Ich zaangażowanie w budowę świątyni zostało uwiecznione poprzez umieszczenie herbów w małych kopułach sufitu i mozaikowych absydach. 
Po lewej stronie kościoła, poczynając od absydy, przedstawione są herby: Argentyny, Brazylii, Chile i Meksyku, w środku: Włoch, Francji, Hiszpanii i Anglii, natomiast oo prawej: Belgii, Kanady, Niemiec i Stanów Zjednoczonych
Mozaiki w absydach były darowane przez Irlandię, Węgry i Polskę. Korona dookoła Skały jest darem Australii. Oprócz mozaiki na suficie, bazylika jest ozdobiona trzema wielkimi mozaikami w absydach: pocałunek zdrady Judasza, scena Agonii i Jezus uroczyście mówiący: ja jestem Jezus z Nazaretu. Mozaiki te zostały ufundowane przez Irlandczyków i stacjonujących w Palestynie w czasie II wojny światowej żołnierzy polskich. 

 
Pocztówka przedstawia Bazylikę Agonii w Ogrodzie Oliwnym w Jerozolimie.

14 kwietnia 2014

Kościół Wszystkich Narodów

W Ogrodzie Oliwnym znajduje się Bazylika Agonii, która została zbudowana w roku 1924, jako trzecia z kolei. Kościół i Ogród Oliwny należą do Franciszkanów, którzy w XVII wieku kupili ruiny po poprzednich świątyniach.
Obecna Bazylika nazywana jest także Kościołem Wszystkich Narodów, ze względu na udział wielu krajów w jej budowie i wystroju wewnętrznym. Jest tam także element polski, a mianowicie mozaika przedstawiająca pojmanie Jezusa. Została ona ufundowana ze składek żołnierzy polskich, uchodźców z okresu II wojny światowej.
Sklepienie Bazyliki ma kształt dwunastu kopuł (środkowa jest największa) i symbolizuje Jezusa i 11 uczniów, z którymi przybył do Getsemani. Najcenniejszą jednak relikwią tej świątyni jest skała, na którą, według tradycji spadały krwawe krople potu, gdy Jezus modlił się przed swoją męką. Ta skała otoczona jest niskim, żelaznym ogrodzeniem w kształcie korony cierniowej. Przy niej stoi ołtarz. Półmrok, skupienie, ściszone głosy, szept modlitwy, ukradkiem wycierane łzy, pielgrzymi z namaszczeniem całujący świętą skałę to dominujące elementy, które tworzą nastrój tego świętego miejsca. 

 Pocztówka przedstawia Bazylikę Agonii w Ogrodzie Oliwnym w Jerozolimie.

13 kwietnia 2014

Dominus Flevit - "Pan zapłakał"

Najpiękniejszy widok na stare miasto Jerozolimy rozciąga się z Góry Oliwnej, dlatego pielgrzymi chętnie zatrzymują się na jej stokach. Kto chce w spokoju fotografować i podziwiać, ale także zagłębić się w modlitwę i refleksję, powinien oddalić się od drogi, udać się do zacisznego ogrodu franciszkanów i w cieniu sanktuarium Dominus Flevit zamyślić się nad losem tego miasta.
Kiedy w Niedzielę Palmową Jezus schodził tymi zboczami Góry Oliwnej (Łk 19,37), przed Jego oczami rozciągał się ten sam widok miasta. Z całą pewnością miasto wyglądało wtedy inaczej, znajdowały się w nim wspaniałe budowle wzniesione w stylu rzymskim, a przede wszystkim w panoramie miasta dominowała świątynia. Widok ten jednak nie cieszył Jezusa, gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia (Łk 19,41-44).
Nieznana jest dokładna historia tego miejsca z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Z pewnością wspominano płacz Jezusa nad Jerozolimą gdzieś na stokach Góry Oliwnej. Od początku przyjęła się łacińska nazwa sanktuarium: Dominus Flevit, to znaczy „Pan zapłakał”
W XIX wieku franciszkanie wykupili posiadłość na zboczach góry i wybudowali kaplicę. W roku 1953 odkryto cmentarzysko i pozostałości kościoła bizantyjskiego z VI-VII wieku. Na tych pozostałościach powstało nowe sanktuarium upamiętniające płacz Jezusa nad Jerozolimą. 

 Pocztówka przedstawia widok na Dominus Flevit w Jerozolimie.

02 kwietnia 2014

Gmina Łęki Szlacheckie

Gmina Łęki Szlacheckie położona jest w południowo-wschodniej części powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim. 
Przez obszar gminy przepływa rzeka Luciąża o całkowitej długości 18 km. Na terenie gminy znajduje się zbiornik retencyjny Cieszanowice – około 70% jego linii brzegowej leży na terenie gminy Łęki Szlacheckie, pozostała część należy do gmin: Gorzkowice i Rozprza. 
Gmina Łęki Szlacheckie, położona z daleka od dużych ośrodków przemysłowych i aglomeracji miejskich, stanowi miejsce odpoczynku dla turystów. Znajdujące się tutaj obiekty zabytkowe i wypoczynkowe przyciągają z roku na rok coraz więcej turystów. Liczne źródła, czysta woda, duża powierzchnia lasów (około 37% powierzchni ogólnej gminy) oraz dobre tereny łowieckie to główne atuty gminy. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę Łęki Szlacheckie zamieszkiwały 3 633 osoby. 

Pocztówka została wydana przez Gminę Łęki Szlacheckie. Fotografię przedstawiającą leśną rzeczkę we wsi Tomawa wykonała Karolina Gawin.

01 kwietnia 2014

Gmina Szerzyny

Gmina Szerzyny leży w rejonie Pogórza Ciężkowickiego pomiędzy rzekami: Białą na zachodzie i Wisłoką na wschodzie, we wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim. W latach 1999–2002 należała do powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim. 
Gminę Szerzyny cechuje malowniczy podgórski teren o urozmaiconym krajobrazie. Znaczna część terytorium gminy zajmuje utworzony w 1995 roku Park Krajobrazy Pasma Brzanki. 
Siedzibą gminy jest miejscowość Szerzyny. Wieś została ulokowana prawdopodobnie w 1348 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Pierwotnie słynęła głównie z tkactwa, garncarstwa, rzemiosła drzewnego i miała charakter targowy. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę Szerzyny zamieszkiwało 8 023 osoby. 

Pocztówka została wydana przez Gminę Szerzyny. Na zdjęciach przedstawiono: panoramę Swoszowej (tło), centrum Szerzyn, kapliczkę w skale w Żurowej, dzwonnicę przy drewnianym kościele w Czermnej, gospodarstwo agroturystyczna Paryja w Ołpinach.