02 kwietnia 2014

Gmina Łęki Szlacheckie

Gmina Łęki Szlacheckie położona jest w południowo-wschodniej części powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim. 
Przez obszar gminy przepływa rzeka Luciąża o całkowitej długości 18 km. Na terenie gminy znajduje się zbiornik retencyjny Cieszanowice – około 70% jego linii brzegowej leży na terenie gminy Łęki Szlacheckie, pozostała część należy do gmin: Gorzkowice i Rozprza. 
Gmina Łęki Szlacheckie, położona z daleka od dużych ośrodków przemysłowych i aglomeracji miejskich, stanowi miejsce odpoczynku dla turystów. Znajdujące się tutaj obiekty zabytkowe i wypoczynkowe przyciągają z roku na rok coraz więcej turystów. Liczne źródła, czysta woda, duża powierzchnia lasów (około 37% powierzchni ogólnej gminy) oraz dobre tereny łowieckie to główne atuty gminy. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę Łęki Szlacheckie zamieszkiwały 3 633 osoby. 

Pocztówka została wydana przez Gminę Łęki Szlacheckie. Fotografię przedstawiającą leśną rzeczkę we wsi Tomawa wykonała Karolina Gawin.