12 września 2015

Działdowo

Działdowo to miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, nad rzeką Działdówką.
Działdowo zostało założone w I połowie XIV wieku. Lokacja nastąpiła na ziemi sasińskiej, którą bez powodzenia próbowali sobie podporządkować książęta polscy, a ostatecznie podbił zakon krzyżacki.
Obecnie Dziełdowo jest jedynym miastem na Mazurach, które leżało w granicach II Rzeczypospolitej.
Działdowo jest ośrodkiem przemysłowym oraz handlowo-usługowym. W tym mieście ukształtowane są między innymi przemysły: szklarski, meblarski, spożywczy i budowlany. Działają też zakłady obuwnicze.
Architektura miejska Działdowa zawiera liczne zabytki, między innymi kościół  Podwyższenia Krzyża Świętego z XIV wieku, kościół św. Wojciecha z 1896 roku, gotycki zamek z XIV wieku, XVII-wieczny ratusz, budynek dawnej synagogi, wieżę ciśnień, budynek szkoły medycznej oraz ukształtowany na przełomie XVIII i XIX wieku rynek z zabudową koło ratusza. Przy ulicy Władysława Jagiełły znajduje się również kompleks zabytkowych kamienic.
Przez miasto przechodzi samochodowy szlak turystyczny nazwany Szlakiem Grunwaldzkim. Od 2013 roku w Działdowie działa Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego

Wg danych GUS z końca 2014 roku, Działdowo zamieszkiwało 21 489 osób.

Pocztówka została wydana w 2014 roku przez Urząd Miejski w Działdowie. Na zdjęciach przedstawione zostały: 
  • Zamek Wójtów Krzyżackich z XIV wieku (fot. Michał Budzyński); 
  • Budynek byłej gazowni z początku XX wieku, obecnie hotel Varia
  • Budynek Ratusza z XVIII wieku, obecnie siedziba Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego i USC (fot. Mariusz Kołaj); 
  • Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego.

02 września 2015

Nietypowo - Darmowe pocztówki w świat!

Ostatnio panuje moda wśród lokalnych samorządów (gminnych lub powiatowych), a także stowarzyszeń na wydanie własnych pocztówek. Dla nas - kolekcjonerów i pasjonatów - jest to dobry sposób na powiększenie zbiorów z tych miejscowości, które zostały zapomniane przez duże, najczęściej ogólnopolskie wydawnictwa.
Jednak nie w tym rzecz. Bywa też i tak, że lokalni "wydawcy" zlecają wykonanie zdjęć, a nawet zaprojektowanie pocztówek mieszkańcom. Pomysł ten ma na celu odkrycie mało znanych miejsc lub obiektów, a także uwrażliwienie mieszkańców na elementy pejzażu społeczno-kulturowego, w którym żyją, a którego subtelności na co dzień nie dostrzegają.

Z bardzo nietypową inicjatywą wydania pocztówek wyszła Grupa nieformalna T:RAF (TWÓJ: ROZWÓJ, AKTYWNOŚĆ, FORMA)  z Rybnika, którą tworzą: Mirosław Górka - doktorant na UŚ, Andrzej Górny – doktor nauk humanistycznych, Aldona Urbanek – doktor nauk humanistycznych. 

Grupa realizuje projekt ''T:RAF do Niedobczyc i Niewiadomia''. Istotą przedstawianego pomysłu jest wydanie, a następnie wysłanie bezpłatnie tysiąca specjalnie zaprojektowanych widokówek przedstawiających miejsca znaczące Niedobczyc i Niewiadomia - części Rybnika. Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Założeniem projektu jest wpisanie się w Postcrossing – uczestnicy przedsięwzięcia włączając się w proponowane działania mogą sami stać się adresatami kart pocztowych wysyłanych „w rewanżu” z najodleglejszych  zakątków świata. 

O inicjatywie tej możecie przeczytać w artykułach  T:RAF-u.
 Co sądzicie o pomyśle realizowanym przez Grupę T:RAF? Czy wysłaliście już prośbę o pocztówki?