31 stycznia 2014

Żary

Żary położone są w zachodniej części Polski, w województwie lubuskim. Miasto jest siedzibą powiatu żarskiego. Żary znajdują się we wschodniej części regionu Wzniesienia Żarskie, a południowo-wschodnia część już na terenach regionu Bory Dolnośląskie. Miasto leży między dwoma dopływami Odry: Bobrem i Nysą Łużycką. Żary są jednym z większych miast województwa, a największym w polskiej części Łużyc - i dlatego nazywane są mianem stolicy tego historycznego regionu. Prawa miejskie Żary uzyskały w roku 1260. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 38 938 osób. 

 Pocztówka wydana została przez Urząd Miejski w Żarach. Autorem fotografii jest Ireneusz Brzeziński. 

Centralnym widoczkiem przedstawionym na pocztówce jest Park przypałacowy. Pozostałe fotografie przedstawiają: Zamek Dewinów-Bibersteinów z XV wieku oraz kościół Świętego Piotra i Świętego Pawła.

30 stycznia 2014

Ciechocinek

Ciechocinek to miasto położone na Kujawach, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim. Jest miastem o charakterze uzdrowiskowym - prawa miejskie posiada od 1916 roku. W mieście tym nie ma przemysłu. Znajdują się tam: szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, prewentorium, ośrodki wypoczynkowe (wczasowo-turystyczne), zakłady przyrodolecznicze, pijalnia wód mineralnych, hotele, restauracje, warzelnia soli. Część uzdrowiskowa bogata jest w zieleń parków, skwerów, kwietników i dywanów kwiatowych. W Ciechocinku leczy się choroby narządów ruchu, reumatyczne, ortopedyczno-urazowe, kobiece, układu oddechowego, nerwowego i krążenia. 

Wg danych Urzędu Miejskiego na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 10 499 osób. 

Pocztówka wydana została w 2009 roku przez Wydawnictwo Świętokrzyskie ELIPSA. Fotografie wykonał Krzysztof Śliwa.

W centralnej części widokówki przedstawiony został Park Zdrojowy. W górnej części pocztówki zaprezentowane zostały: pijalnia wód mineralnych oraz tężnia, natomiast w dolnej: fontanna Grzybek, Pałacyk z 1910 roku - obecnie siedziba dyrekcji uzdrowiska, restauracja Zdrojowa - dawne Casino Europa.

29 stycznia 2014

Mochowo

Gmina Mochowo położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie sierpeckim. Cały jej obszar leży na Nizinie Mazowieckiej, w dorzeczu rzek Sierpienicy i Skrwy Prawej. 
Znaczna część gminy znajduje się w obszarze krajobrazu chronionego wchodzącego w wojewódzki system ekologiczny. Przez obszar gminy Mochowo przebiega gazociąg tranzytowy Jamał – Europa Zachodnia. 
W granicach administracyjnych tej gminy znajdują się 43 wioski. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwały 6 142 osoby. 

Pocztówka została wydana w 1997 roku przez Agencję MAROW na zlecenie Urzędu Gminy w Mochowie. Fot. Nycek&Ziółkowski. 

Widokówka przedstawia centrum Mochowa z lotu ptaka.

28 stycznia 2014

Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski to drugi po Kielcach, pod względem obszaru i liczby ludności ośrodek województwa świętokrzyskiego. Miasto jest siedzibą władz powiatu ziemskiego - ostrowieckiego, który tworzy wraz z pięcioma sąsiednimi gminami. Miejscowość została założona w 1597 roku, natomiast prawa miejskie posiada od 1613 roku.
Miasto położone jest nad rzeką Kamienną, do której uchodzą: Szewnianka, Modła i Struga Denkowska. Jego północna część znajduje się na Przedgórzu Iłżeckim, a południowa na skraju Wyżyny Opatowskiej. Kilkanaście kilometrów na południowy zachód od miasta rozpościera się Pasmo Jeleniowskie Gór Świętokrzyskich.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 72 525 osób.

Pocztówka została wydana w 2008 roku przez Wydawnictwo Elipsa. Fotografie wykonał Krzysztof Śliwa.

Na widokówce przedstawiono: Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, Hotel Gromada, rynek z widokiem na kolegiatę Świętego Michała Archanioła, basen oraz tablicę upamiętniającą honorowych dawców krwi.

27 stycznia 2014

Gmina Krzęcin

Gmina Krzęcin położona jest na południowym krańcu województwa zachodniopomorskiego, w granicach powiatu choszczeńskiego. Największym atutem gminy są walory przyrodnicze i krajobrazowe. Rozciąga się tutaj Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmujący wschodnią część gminy, na terenie którego położone są projektowane rezerwaty i użytki ekologiczne oraz 12 pomników przyrody w postaci drzew. Wśród zabytków przeważają obiekty sakralne (do najciekawszych należą kościoły w Krzęcinie, Żeńsku, Rakowie, Chłopowie, Nowym Klukomiu) i rezydencje pałacowe (Przybysław, Mielęcin, Rakowo). 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwały 3 823 osoby. 

Pocztówka wydana została przez Urząd Gminy w Krzęcinie. Przedstawia ona mapę gminy, którą wykonał M. Brzeziński.

26 stycznia 2014

Gorzów Śląski

Miasto i Gmina Gorzów Śląski położona jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego, w powiecie oleskim, nad rzeką Prosną. Duże kompleksy leśne dużych kompleksów leśnych, które otaczają większość miejscowości, tworząc malowniczy krajobraz i zapewniając właściwe warunki zdrowotne.Z dostępnych dokumentów wynika, iż Gorzów Śląski występuje jako miasto już w 1294 roku.W plebiscycie górnośląskim, w1921 roku, mieszkańcy opowiedzieli się za pozostaniem miasta w granicach Niemiec. W 1945 roku miasto zostało wcielone do Polski.
Ciekawostka:  Bardzo nietypową płaskorzeźbę można podziwiać na ścianie zabytkowej kamieniczki gorzowskiego rynku. Przedstawia ona świniopasa z fujarką i dorodną świnką. ów świniopas to postać autentyczna, co więcej - symbolizująca pociąg do wiedzy. Płaskorzeźba została stworzona w roku 1941. 

 Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 2 532 osoby, natomiast całą gminę - 7 295 osób.

Pocztówka wydana została przez Agencję Reklamową SPOKO w 2006 roku.

Na widokówce przedstawiono: plebanię gorzowską, Młodzieżową Orkiestrę Dętą w amfiteatrze, kościół Świętej Trójcy i panoramę zachodniej części Gorzowa Śląskiego. Dodatkiem jest słynna, gorzowska postać - świniopas.

25 stycznia 2014

Gmina Ruja

Gmina Ruja jest jedną z 7 gmin powiatu legnickiego, położoną w środkowej części województwa dolnośląskiego. Pod względem fizjograficznym obszar gminy Ruja leży w obrębie Niziny Śląskiej, a dokładniej na obszarze Wysoczyzny Średzkiej, pochodzenia polodowcowego. 
Gmina Ruja składa się z 12 wiosek- są to: Brennik, Dzierżkowice, Janowice, Komorniki, Lasowice, Polanka, Rogoźnik, Ruja, Strzałkowice, Tyniec Legnicki, Usza, Wągrodno. Wszystkie wioski, oprócz Brennika, to miejscowości sołeckie. Ciekawostką jest tu fakt, iż Brennik nie jest najmniejszą wioską - liczy 171 mieszkańców. Najmniejszą wioskę w gminie - Uszę - zamieszkuje 59 osób (dane UG z końca 2012).

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwało 2 700 osób.

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Edytor, we współpracy z Urzędem Gminy Ruja. Fotografie wykonał F. Grzywacz.

Na zdjęciach przedstawiony został Zespół pałacowy w Brenniku, który został wzniesiony w 1899 roku. Obecnie w obiekcie znajduje się Dom Pomocy Społecznej Prząśnik.
 

24 stycznia 2014

Osjaków

Gmina Osjaków położona jest we wschodniej części powiatu wieluńskiego (20 km od Wielunia), w województwie łódzkim, w dorzeczu Warty i jej prawobrzeżnego dopływu - Wężnicy. Leży w obrębie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie Kotliny Szczercowskiej. Graniczy z gminami: Kiełczygłów, Konopnica, Ostrówek, Rusiec, Siemkowice, Wieluń i Wierzchlas. Sąsiaduje z dwoma Parkami Krajobrazowymi: Załęczańskim oraz Międzyrzecza Warty i Widawki. 
Pierwsze wzmianki o Osjakowie pochodzą z 1299  roku. Przed 1446 rokiem wieś otrzymała prawa miejskie, nie rozwinęła się jednak nigdy w znaczący ośrodek miejski i utraciła je w 1793 roku na skutek pożaru, który strawił większość zabudowań w mieście. Układ przestrzenny wsi zachował obecnie typowe cechy miejskie. Centrum stanowi rynek.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwało 4 815 osób.

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy w Osjakowie.

Na widokówce przedstawione zostały cztery fotografie. Dwie z nich ukazują krajobraz nad rzeką Wartą, natomiast dwie pozostałe: spływ kajakowy rzeką Wartą i kościół Świętego Kazimierza w Osjakowie.

23 stycznia 2014

Gmina Konstantynów

Gmina Konstantynów jest najdalej wysuniętą na północ gminą powiatu bialskiego i województwa lubelskiego. Naturalną granicę gminy od strony północnej stanowi rzeka Bug.
W skład gminy Konstantynów wchodzi 17 miejscowości - 12 wsi (Antolin, Gnojno, Komarno, Komarno-Kolonia, Konstantynów, Solinki, Wandopol, Wichowicze, Witoldów, Wólka Polinowska, Zakalinki i Zakanale) oraz 5 kolonii (Głuchowo, Ludwinów, Międzylesie, Siekierka i Zakalinki).

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwało 4 100 osób.

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy Konstantynów.

Tło pocztówki stanowi przełom Bugu, na którym umieszczono mapkę, herb, nazwę gminy oraz 11 zdjęć. Zdjęcia przedstawione z lewej strony mapki ukazują: Pałac w Konstantynowie, kościół parafialny w Komarnie, Gminne Centrum Kultury i dom strażaka w Konstantynowie, Urząd Gminy w Konstantynowie, Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie, zabytkowy kościół  w Komarnie, Dom Dziecka w Komarnie-Kolonii. Z prawej strony mapki przedstawiono zdjęcia: kościoła parafialnego w Gnojnie, kościoła parafialnego w Konstantynowie, kapliczki w Konstantynowie oraz koźlaka (wiatraka) w wiosce Zakalinki.

22 stycznia 2014

Ciężkowice

Ciężkowice to miasteczko położone w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, na Pogórzu Ciężkowickim, nad rzeką Białą.. Ma ono charakter rolniczo-turystyczny.  Ciężkowice zostały założone w 1288 roku. Zezwolenie na lokację miasta wydał Kazimierz III Wielki w dniu 29 lutego 1348. W 1934 Ciężkowice pozbawione zostały praw miejskich, które odzyskały dopiero 1 stycznia 1998.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 2 467 osób, natomiast całą gminę - 11 224 osoby.

Pocztówka została wydana przez FHUP Wróbel. Fot. K. A. Wilk.

Zdjęcia umieszczone na pocztówce przedstawiają: panoramę Ciężkowic z widokiem na kościół - sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego, pomnik i dworek Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz skałę Czarownica w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto.

21 stycznia 2014

Cieszyn

Cieszyn to miasto położone na południu Polski, w województwie śląskim, będące siedzibą powiatu cieszyńskiego. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn” odnosi się do prawobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Czech i nosi oficjalną nazwę „Czeski Cieszyn”. Podział miasta dokonał się w lipcu 1920 r. i był wynikiem dwuletniego sporu terytorialnego między powstałymi na gruzach monarchii austro-węgierskiej Polską i Czechosłowacją.
W polskiej części miasta znajduje się większość cieszyńskich zabytków, skupionych w zespole przestrzennym Starego Miasta oraz na Górze Zamkowej. Do najbardziej rozpoznawalnych należą rotunda św. Mikołaja i Kościół Jezusowy. Cieszyn jest stolicą krainy historyczno-geograficznej Śląska Cieszyńskiego. Lokacja miasta nastąpiła około 1220 roku.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 36 100 osób.

Pocztówka została wydana około 2010 roku przez Wydawnictwo Dikappa. Fotografie wykonali: Paweł Brągiel i Paweł Strykowski.

Na pocztówce przedstawiono 7 widoczków. Po lewej stronie umiejscowiono zdjęcia: Zamku Cieszyn, Teatru im. Adama Mickiewicza i cieszyńskiego rynku. Środkowe fotografie przedstawiają: romańską Rotundę z XI wieku i kwiaty magnolii - najbardziej rozpoznawalnego znaku miasta. Po prawej stronie pocztówki znajdziemy: fragment cieszyńskiego rynku i pomnik świętego Floriana z XVIII wieku, znajdujący się w rynku.

20 stycznia 2014

Canadian Rockies

Canadian Rockies to pasmo w Górach Skalistych, które jest jedną z siedmiu głównych części tego łańcucha. Pasmo to leży w całości w Kanadzie i zajmuje powierzchnię około 93,5 tys. km². Blisko 65 % pasma leży w prowincji Alberta, a pozostałe 35 % w prowincji Kolumbia Brytyjska. Jest to najwyższa z leżących w Kanadzie części Gór Skalistych.
Najwyższym szczytem Canadian Rockies jest Mount Robson, który jest najwyższym szczytem Gór Skalistych na terenie Kanady.

Pocztówka została wydana przez Hight Country. Fot. Ron Duke.

Na fotografii znajduje się Góra Rundle (Mount Rundle). To jedna z gór w parku narodowym Banff National Park. Nazwę otrzymała w 1858 roku na cześć Roberta Rundle'a, który odwiedził teren parku w 1840 roku.

Tulce

Tulce to wioska położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Kleszczewo. W miejscowości znajdują się dwa ważne obiekty zabytkowe: kościół (podniesiony do rangi sanktuarium) oraz murowany dwór (pałac). 
Kościół Narodzenia NMP w Tulcach wzniesiony został w I połowie XIII wieku w stylu romańskim. Przebudowany został w XV i XVI wieku, natomiast rozbudowany w 2 połowie XVIII wieku. Współcześnie kościół w Tulcach ma trzy barokowe ołtarze z XVII wieku. W ołtarzu głównym umieszczono otaczaną kultem figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem (Matki Bożej Tuleckiej). Gotycka, XV-wieczna, rzeźba autorstwa anonimowego artysty została koronowana koronami papieskimi 2 września 1979 przez metropolitę poznańskiego Jerzego Strobę. 

Wg danych Urzędu Gminy w Kleszczewie z końca 2012 roku, Tulce zamieszkuje 2 621 osób. Jest to najludniejsza miejscowość gminy Kleszczewo. Całą gminę zamieszkuje 6870 osób.

Pocztówka wydana została przez Drukarnę SERIKON.

Na tle zabytkowego kościoła tuleckiego przedstawiona została słynąca łaskami figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Z prawej strony pocztówki, na dalszym planie, umiejscowiono szkic bł. Jana Pawła II.

19 stycznia 2014

Ustka

Ustka jest położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, na Wybrzeżu Słowińskim, u ujścia rzeki Słupi do Morza Bałtyckiego. Jest miastem portowym, uzdrowiskiem z 2 letnimi kąpieliskami morskimi. Miejscowość otrzymała prawa miejskie w 1935 roku.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 16 306 osób.

Pocztówka została wydana w latach 90. XX wieku przez Wydawnictwo Pan Dragon z Gdańska.

Na pocztówce znajdują się: latarnia morska, plaża z widokiem na falochron oraz fotografie sportów wodnych.

Szczecin

Szczecin to miasto na prawach powiatu i stolica województwa zachodniopomorskiego. Położone jest nad Odrą i jeziorem Dąbie. Z racji nadgranicznego położenia i bliskości Morza Bałtyckiego, dostępnego przez żeglowną Odrę oraz Zalew Szczeciński, Szczecin stał się ośrodkiem gospodarczym regionu. Znajduje się tu port morski, stocznie remontowe, jachtowe oraz żeglugi morskiej. Miasto jest ośrodkiem turystycznym z dużą liczbą zabytków. Prawa miejskie od 3 kwietnia 1243.

Wg danych Urzędu Miasta (BIP) z 19 stycznia 2014, miasto miało 388 276 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy.

Pocztówka wydana została w latach 90. XX wieku przez Agencję Reklamowo-Wydawniczą Gdańsk. Fotografie wykonali: M. Czasnojć, J. Undro, D. R. Janowski i J. Stangret.

Na pocztówce znajduje się 12 widoków Szczecina. Zdjęcia przedstawiają m.in.: bazylikę archikatedralną świętego Jakuba (3), Ratusz Staromiejski - obecnie Muzeum Historii Szczecina (4), Fontannę Orła Białego (5), Hotel Radisson (6), Zamek Książąt Pomorskich (8 i 9), Muzeum Narodowe (10).

18 stycznia 2014

Nałęczów

Nałęczów jest położony w województwie lubelskim, w powiecie puławskim. Miasteczko znajduje się w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i jest częścią tzw. trójkąta turystycznego: Puławy - Kazimierz Dolny - Nałęczów. Miejscowość jest miasteczkiem uzdrowiskowym, będącym jedynym w Polsce uzdrowiskiem o profilu kardiologicznym. Nałęczów otrzymał prawa miejskie w 1963 roku.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 3 933 osób.

Pocztówka została wydana przez Spółkę Wydawniczą REPRINT w Lublinie. Fotografie wykonał Z. Lemiech.

Zdjęcia przedstawiają: zachodnią bramę wejściową do parku (kiedyś mieścił się w niej ambulans), Stare Łazienki, Willę Uciechę zwaną "Bierutówką" (w czasach PRL przebywał w niej Bolesław Bierut)  oraz Pałac Małachowskich w parku.

17 stycznia 2014

Rzeszów

Rzeszów jest nazywany polską stolicą innowacji. Władze miasta ogromny nacisk kładą na inwestycje związane z jego rozwojem. Oprócz budowy nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego i handlowo-usługowego, trwają prace modernizacyjne i rewitalizacyjne w różnych częściach miasta. Nowo wybudowane arterie (autostrada A4 i droga ekspresowa S19) stwarzają dogodne warunki połączeń ze stolicą Podkarpacia.

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo BRH Plus.

Na widokówce dominuje fotografia ulicy 3 Maja nocą. Pozostałe zdjęcia przedstawiają: rzeszowski rynek, kościół farny Świętego Stanisława i Świętego Wojciecha, Zamek Lubomirskich, ratusz oraz bazylikę Wniebowzięcia NMP.

Jeżowe

Jeżowe to jedna z najludniejszych miejscowości wiejskich w Polsce. Położona jest na północy województwa podkarpackiego, w powiecie niżańskim.
Jeżowe leży w makroregionie Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Równiny Tarnobrzeskiej. Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 19 (Rzeszów-Lublin) i droga wojewódzka nr 861 (Bojanów-Kopki).

Wg danych Urzędu Gminy na koniec 2013 roku, Jeżowe zamieszkiwały 5 322 osoby stale i czasowo zameldowane.

Pierwsza, przynajmniej współczesna, pocztówka z Jeżowego została wydana w latach 90. XX wieku przez Drukarnię Marlex ze Stalowej Woli.

Na pocztówce umiejscowiono trzy fotografie przedstawiające: Jeżowe z lotu ptaka, Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica i kościół Narodzenia NMP.

Nisko

Nisko, będące siedzibą powiatu niżańskiego, położone jest w północnej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie Sandomierskiej, na skraju puszczy Sandomierskiej. Miejscowość uzyskała status miasta w 1933 roku.

Wg danych Urzędu Miasta na koniec 2011 roku, miasto zamieszkiwało 15 538 osób stale zameldowanych.


Pocztówka została wydana około połowy lat 90. XX wieku przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Fot. S. Kryczko.

Zdjęcia przedstawiają pięć widoków Niska. Trzy z nich to osiedle mieszkaniowe przy ulicy Tysiąclecia. Na pozostałych zdjęciach znajdują się: Pomnik Zwycięstwa na Placu Wolności oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego.

16 stycznia 2014

Sandomierz

Sandomierz to jedno z większych miast województwa świętokrzyskiego. Dawne miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego położone jest nad Wisłą, na siedmiu wzgórzach - przez co jest często nazywane małym Rzymem. Od 1818 roku Sandomierz jest stolicą diecezji sandomierskiej (z wyjątkiem lat 1981-1992).

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 miasto zamieszkiwało 24 630 osób. 

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo L-PRINT. Fot. Zbigniew Lemiech.

Zdjęcia przedstawiają: I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum, Kurię Diecezjąlną, rynek z ratuszem oraz ulicę Opatowską z widokiem na Bramę Opatowską i kościół Świętego Ducha.

Rzeszów

Rzeszów to największe miasto południowo-wschodniej Polski, stolica województwa podkarpackiego i diecezji rzeszowskiej. Rzeszów pełni funkcję głównego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, handlowo-usługowego, akademickiego i kulturalnego na Podkarpaciu.

Wg danych Urzędu Miasta z 31 grudnia 2013 miasto miało 184 102 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy.

Pocztówka została wydana w 2010 roku przez Wydawnictwo BRH Plus.

Na zdjęciach znajdują się: ul. 3 Maja z widokiem na dzwonnicę farną, ratusz, rynek, kościół Świętego Krzyża, Zamek Lubomirskich oraz Letni Pałac Lubomirskich.

14 stycznia 2014

Stalowa Wola

Stalowa Wola położona jest w północnej części województwa podkarpackiego. Powstała na gruntach wsi Pławo w 1938 roku i jest jednym z najmłodszych miast w Polsce.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 miasto zamieszkiwały 63 994 osoby.

Pocztówka wydana została w latach 90. XX wieku przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Fot. S. Kryczko.

Na zdjęciach znajdują się: Kościół Matki Bożej Królowej Polski, Hotel Hutnik, Kościół Świętego Floriana i Pomnik St. Piłata.