24 stycznia 2014

Osjaków

Gmina Osjaków położona jest we wschodniej części powiatu wieluńskiego (20 km od Wielunia), w województwie łódzkim, w dorzeczu Warty i jej prawobrzeżnego dopływu - Wężnicy. Leży w obrębie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie Kotliny Szczercowskiej. Graniczy z gminami: Kiełczygłów, Konopnica, Ostrówek, Rusiec, Siemkowice, Wieluń i Wierzchlas. Sąsiaduje z dwoma Parkami Krajobrazowymi: Załęczańskim oraz Międzyrzecza Warty i Widawki. 
Pierwsze wzmianki o Osjakowie pochodzą z 1299  roku. Przed 1446 rokiem wieś otrzymała prawa miejskie, nie rozwinęła się jednak nigdy w znaczący ośrodek miejski i utraciła je w 1793 roku na skutek pożaru, który strawił większość zabudowań w mieście. Układ przestrzenny wsi zachował obecnie typowe cechy miejskie. Centrum stanowi rynek.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwało 4 815 osób.

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy w Osjakowie.

Na widokówce przedstawione zostały cztery fotografie. Dwie z nich ukazują krajobraz nad rzeką Wartą, natomiast dwie pozostałe: spływ kajakowy rzeką Wartą i kościół Świętego Kazimierza w Osjakowie.