23 stycznia 2014

Gmina Konstantynów

Gmina Konstantynów jest najdalej wysuniętą na północ gminą powiatu bialskiego i województwa lubelskiego. Naturalną granicę gminy od strony północnej stanowi rzeka Bug.
W skład gminy Konstantynów wchodzi 17 miejscowości - 12 wsi (Antolin, Gnojno, Komarno, Komarno-Kolonia, Konstantynów, Solinki, Wandopol, Wichowicze, Witoldów, Wólka Polinowska, Zakalinki i Zakanale) oraz 5 kolonii (Głuchowo, Ludwinów, Międzylesie, Siekierka i Zakalinki).

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwało 4 100 osób.

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy Konstantynów.

Tło pocztówki stanowi przełom Bugu, na którym umieszczono mapkę, herb, nazwę gminy oraz 11 zdjęć. Zdjęcia przedstawione z lewej strony mapki ukazują: Pałac w Konstantynowie, kościół parafialny w Komarnie, Gminne Centrum Kultury i dom strażaka w Konstantynowie, Urząd Gminy w Konstantynowie, Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie, zabytkowy kościół  w Komarnie, Dom Dziecka w Komarnie-Kolonii. Z prawej strony mapki przedstawiono zdjęcia: kościoła parafialnego w Gnojnie, kościoła parafialnego w Konstantynowie, kapliczki w Konstantynowie oraz koźlaka (wiatraka) w wiosce Zakalinki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz