17 stycznia 2014

Jeżowe

Jeżowe to jedna z najludniejszych miejscowości wiejskich w Polsce. Położona jest na północy województwa podkarpackiego, w powiecie niżańskim.
Jeżowe leży w makroregionie Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Równiny Tarnobrzeskiej. Przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 19 (Rzeszów-Lublin) i droga wojewódzka nr 861 (Bojanów-Kopki).

Wg danych Urzędu Gminy na koniec 2013 roku, Jeżowe zamieszkiwały 5 322 osoby stale i czasowo zameldowane.

Pierwsza, przynajmniej współczesna, pocztówka z Jeżowego została wydana w latach 90. XX wieku przez Drukarnię Marlex ze Stalowej Woli.

Na pocztówce umiejscowiono trzy fotografie przedstawiające: Jeżowe z lotu ptaka, Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica i kościół Narodzenia NMP.