21 stycznia 2014

Cieszyn

Cieszyn to miasto położone na południu Polski, w województwie śląskim, będące siedzibą powiatu cieszyńskiego. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn” odnosi się do prawobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Czech i nosi oficjalną nazwę „Czeski Cieszyn”. Podział miasta dokonał się w lipcu 1920 r. i był wynikiem dwuletniego sporu terytorialnego między powstałymi na gruzach monarchii austro-węgierskiej Polską i Czechosłowacją.
W polskiej części miasta znajduje się większość cieszyńskich zabytków, skupionych w zespole przestrzennym Starego Miasta oraz na Górze Zamkowej. Do najbardziej rozpoznawalnych należą rotunda św. Mikołaja i Kościół Jezusowy. Cieszyn jest stolicą krainy historyczno-geograficznej Śląska Cieszyńskiego. Lokacja miasta nastąpiła około 1220 roku.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 36 100 osób.

Pocztówka została wydana około 2010 roku przez Wydawnictwo Dikappa. Fotografie wykonali: Paweł Brągiel i Paweł Strykowski.

Na pocztówce przedstawiono 7 widoczków. Po lewej stronie umiejscowiono zdjęcia: Zamku Cieszyn, Teatru im. Adama Mickiewicza i cieszyńskiego rynku. Środkowe fotografie przedstawiają: romańską Rotundę z XI wieku i kwiaty magnolii - najbardziej rozpoznawalnego znaku miasta. Po prawej stronie pocztówki znajdziemy: fragment cieszyńskiego rynku i pomnik świętego Floriana z XVIII wieku, znajdujący się w rynku.