17 stycznia 2014

Nisko

Nisko, będące siedzibą powiatu niżańskiego, położone jest w północnej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie Sandomierskiej, na skraju puszczy Sandomierskiej. Miejscowość uzyskała status miasta w 1933 roku.

Wg danych Urzędu Miasta na koniec 2011 roku, miasto zamieszkiwało 15 538 osób stale zameldowanych.


Pocztówka została wydana około połowy lat 90. XX wieku przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Fot. S. Kryczko.

Zdjęcia przedstawiają pięć widoków Niska. Trzy z nich to osiedle mieszkaniowe przy ulicy Tysiąclecia. Na pozostałych zdjęciach znajdują się: Pomnik Zwycięstwa na Placu Wolności oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego.