14 stycznia 2014

Stalowa Wola

Stalowa Wola położona jest w północnej części województwa podkarpackiego. Powstała na gruntach wsi Pławo w 1938 roku i jest jednym z najmłodszych miast w Polsce.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 miasto zamieszkiwały 63 994 osoby.

Pocztówka wydana została w latach 90. XX wieku przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Fot. S. Kryczko.

Na zdjęciach znajdują się: Kościół Matki Bożej Królowej Polski, Hotel Hutnik, Kościół Świętego Floriana i Pomnik St. Piłata.