27 stycznia 2014

Gmina Krzęcin

Gmina Krzęcin położona jest na południowym krańcu województwa zachodniopomorskiego, w granicach powiatu choszczeńskiego. Największym atutem gminy są walory przyrodnicze i krajobrazowe. Rozciąga się tutaj Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmujący wschodnią część gminy, na terenie którego położone są projektowane rezerwaty i użytki ekologiczne oraz 12 pomników przyrody w postaci drzew. Wśród zabytków przeważają obiekty sakralne (do najciekawszych należą kościoły w Krzęcinie, Żeńsku, Rakowie, Chłopowie, Nowym Klukomiu) i rezydencje pałacowe (Przybysław, Mielęcin, Rakowo). 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwały 3 823 osoby. 

Pocztówka wydana została przez Urząd Gminy w Krzęcinie. Przedstawia ona mapę gminy, którą wykonał M. Brzeziński.