20 stycznia 2014

Tulce

Tulce to wioska położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Kleszczewo. W miejscowości znajdują się dwa ważne obiekty zabytkowe: kościół (podniesiony do rangi sanktuarium) oraz murowany dwór (pałac). 
Kościół Narodzenia NMP w Tulcach wzniesiony został w I połowie XIII wieku w stylu romańskim. Przebudowany został w XV i XVI wieku, natomiast rozbudowany w 2 połowie XVIII wieku. Współcześnie kościół w Tulcach ma trzy barokowe ołtarze z XVII wieku. W ołtarzu głównym umieszczono otaczaną kultem figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem (Matki Bożej Tuleckiej). Gotycka, XV-wieczna, rzeźba autorstwa anonimowego artysty została koronowana koronami papieskimi 2 września 1979 przez metropolitę poznańskiego Jerzego Strobę. 

Wg danych Urzędu Gminy w Kleszczewie z końca 2012 roku, Tulce zamieszkuje 2 621 osób. Jest to najludniejsza miejscowość gminy Kleszczewo. Całą gminę zamieszkuje 6870 osób.

Pocztówka wydana została przez Drukarnę SERIKON.

Na tle zabytkowego kościoła tuleckiego przedstawiona została słynąca łaskami figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Z prawej strony pocztówki, na dalszym planie, umiejscowiono szkic bł. Jana Pawła II.