30 stycznia 2014

Ciechocinek

Ciechocinek to miasto położone na Kujawach, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim. Jest miastem o charakterze uzdrowiskowym - prawa miejskie posiada od 1916 roku. W mieście tym nie ma przemysłu. Znajdują się tam: szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, prewentorium, ośrodki wypoczynkowe (wczasowo-turystyczne), zakłady przyrodolecznicze, pijalnia wód mineralnych, hotele, restauracje, warzelnia soli. Część uzdrowiskowa bogata jest w zieleń parków, skwerów, kwietników i dywanów kwiatowych. W Ciechocinku leczy się choroby narządów ruchu, reumatyczne, ortopedyczno-urazowe, kobiece, układu oddechowego, nerwowego i krążenia. 

Wg danych Urzędu Miejskiego na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 10 499 osób. 

Pocztówka wydana została w 2009 roku przez Wydawnictwo Świętokrzyskie ELIPSA. Fotografie wykonał Krzysztof Śliwa.

W centralnej części widokówki przedstawiony został Park Zdrojowy. W górnej części pocztówki zaprezentowane zostały: pijalnia wód mineralnych oraz tężnia, natomiast w dolnej: fontanna Grzybek, Pałacyk z 1910 roku - obecnie siedziba dyrekcji uzdrowiska, restauracja Zdrojowa - dawne Casino Europa.