22 stycznia 2014

Ciężkowice

Ciężkowice to miasteczko położone w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, na Pogórzu Ciężkowickim, nad rzeką Białą.. Ma ono charakter rolniczo-turystyczny.  Ciężkowice zostały założone w 1288 roku. Zezwolenie na lokację miasta wydał Kazimierz III Wielki w dniu 29 lutego 1348. W 1934 Ciężkowice pozbawione zostały praw miejskich, które odzyskały dopiero 1 stycznia 1998.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 2 467 osób, natomiast całą gminę - 11 224 osoby.

Pocztówka została wydana przez FHUP Wróbel. Fot. K. A. Wilk.

Zdjęcia umieszczone na pocztówce przedstawiają: panoramę Ciężkowic z widokiem na kościół - sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego, pomnik i dworek Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz skałę Czarownica w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto.