29 stycznia 2014

Mochowo

Gmina Mochowo położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie sierpeckim. Cały jej obszar leży na Nizinie Mazowieckiej, w dorzeczu rzek Sierpienicy i Skrwy Prawej. 
Znaczna część gminy znajduje się w obszarze krajobrazu chronionego wchodzącego w wojewódzki system ekologiczny. Przez obszar gminy Mochowo przebiega gazociąg tranzytowy Jamał – Europa Zachodnia. 
W granicach administracyjnych tej gminy znajdują się 43 wioski. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwały 6 142 osoby. 

Pocztówka została wydana w 1997 roku przez Agencję MAROW na zlecenie Urzędu Gminy w Mochowie. Fot. Nycek&Ziółkowski. 

Widokówka przedstawia centrum Mochowa z lotu ptaka.