25 stycznia 2014

Gmina Ruja

Gmina Ruja jest jedną z 7 gmin powiatu legnickiego, położoną w środkowej części województwa dolnośląskiego. Pod względem fizjograficznym obszar gminy Ruja leży w obrębie Niziny Śląskiej, a dokładniej na obszarze Wysoczyzny Średzkiej, pochodzenia polodowcowego. 
Gmina Ruja składa się z 12 wiosek- są to: Brennik, Dzierżkowice, Janowice, Komorniki, Lasowice, Polanka, Rogoźnik, Ruja, Strzałkowice, Tyniec Legnicki, Usza, Wągrodno. Wszystkie wioski, oprócz Brennika, to miejscowości sołeckie. Ciekawostką jest tu fakt, iż Brennik nie jest najmniejszą wioską - liczy 171 mieszkańców. Najmniejszą wioskę w gminie - Uszę - zamieszkuje 59 osób (dane UG z końca 2012).

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwało 2 700 osób.

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Edytor, we współpracy z Urzędem Gminy Ruja. Fotografie wykonał F. Grzywacz.

Na zdjęciach przedstawiony został Zespół pałacowy w Brenniku, który został wzniesiony w 1899 roku. Obecnie w obiekcie znajduje się Dom Pomocy Społecznej Prząśnik.