01 kwietnia 2014

Gmina Szerzyny

Gmina Szerzyny leży w rejonie Pogórza Ciężkowickiego pomiędzy rzekami: Białą na zachodzie i Wisłoką na wschodzie, we wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim. W latach 1999–2002 należała do powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim. 
Gminę Szerzyny cechuje malowniczy podgórski teren o urozmaiconym krajobrazie. Znaczna część terytorium gminy zajmuje utworzony w 1995 roku Park Krajobrazy Pasma Brzanki. 
Siedzibą gminy jest miejscowość Szerzyny. Wieś została ulokowana prawdopodobnie w 1348 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Pierwotnie słynęła głównie z tkactwa, garncarstwa, rzemiosła drzewnego i miała charakter targowy. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę Szerzyny zamieszkiwało 8 023 osoby. 

Pocztówka została wydana przez Gminę Szerzyny. Na zdjęciach przedstawiono: panoramę Swoszowej (tło), centrum Szerzyn, kapliczkę w skale w Żurowej, dzwonnicę przy drewnianym kościele w Czermnej, gospodarstwo agroturystyczna Paryja w Ołpinach.