31 marca 2014

Wałcz

Wałcz to miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, siedziba władz powiatu wałeckiego oraz gminy wiejskiej Wałcz. Miasto położone jest w środkowej części Pojezierza Południowopomorskiego, w mezoregionie Pojezierze Wałeckie, nad jeziorami: Raduń i Jeziorem Zamkowym oraz rzeką Żydówką.
Wałcz jest powiatowym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym, siedzibą urzędów i instytucji lokalnych oraz ósmym ośrodkiem miejskim województwa pod względem liczby ludności.
Miasto zostało założone w 1303 roku na ziemiach niemieckich. W 1368 roku gród został przyłączony do Polski.  Po I rozbiorze Polskie wszedł  do prowincji państwa pruskiego zwanej Prusami Zachodnimi. W 1945 roku miasto zostało włączone do Polski, większość jego ludności wysiedlono do Niemiec. Do miasta przybyli w ich miejsce m.in. Polacy z Kresów Wschodnich.
Ciekawostka: Wałcz kojarzony jest z wojskiem. To tu stacjonuje 100 Batalion Łączności, 104 Batalion Zabezpieczenia, 1 Regionalna Baza Logistyczna, a także ma siedzibę 107 Szpital Wojskowy.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto Wałcz zamieszkiwały 26 354 osoby.

Pocztówka została wydana przez Urząd Miejski w Wałczu. Fotografię przedstawiającą Plac Wolności i Ratusz Miejski wykonał Mirosław Szarejko.