03 marca 2014

Gmina Barcin

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, położoną w jego południowej części, na obrzeżach powiatu żnińskiego. Etnograficznie gmina należy do Pałuk i leży na Szlaku Piastowskim.
Barcin, stanowiący siedzibę władz samorządowych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. Położony jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. Charakterystycznym dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu przestrzennego na dwie odmienne jednostki stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający wielowiekowe tradycje stary Barcin oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej części miasta. Nowy Barcin jest jednostką mieszkaniowo-usługową utworzoną na potrzeby przemysłu cementowo-wapienniczego. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto Barcin zamieszkiwały 7 773 osoby, natomiast gmina liczyła 14 987 osób. 

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy Barcin. Zdjęcia przedstawiają:
  • kościół Świętego Jakuba Większego w Barcinie (z uroczystości 470-lecia Barcina) - fot. G. Smoliński;
  • ujście rzeki Noteć do Jeziora Wolickiego - fot. G. Smoliński;
  • hałdy - fot. J. Dereszewska;
  • pomost nad Jeziorem Kierzkowskim w Wolicach - G. Smoliński;
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie - fot. G. Smoliński.