25 marca 2014

Namysłów

Namysłów jest miastem w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, położonym nad Widawą, w granicach Dolnego Śląska. To siedziba gminy miejsko-wiejskiej Namysłów. 
Gmina swoim terytorium obejmuje znaczny obszar prawego pobrzeża Odry zamkniętego na północy Wałem Trzebnickim, a na wschodzie Wysoczyzną Wieruszowską. Południową granicę gminy Namysłów stanowi Stobrawa i dolina Odry. 
Ziemia Namysłowska to dotychczas nieznany, a bardzo atrakcyjny teren turystyczny. Dobrze zachowane środowisko naturalne harmonizuje z licznymi zabytkami architektury, pamiątkami historycznymi, śladami martyrologii i innymi świadectwami po poprzednich pokoleniach. 
W mieście Namysłowie bardzo silnie rozwinął się przemysł spożywczy (zakłady ziemniaczane, wytwórnia lodów Nestle), ale także przemysł piwowarski (Browar Namysłów) oraz przemysł elektrotechniczny, metalowy i obuwniczy
Ciekawostka: Gotycki ratusz w Namysłowie wzniesiony został w latach 1374-1389. Pierwotny XV-wieczny główny budynek z wieżą z XIV wieku zbudowano na rzucie prostokątnym. W XVIII i XIX wieku od południa, zachodu i północy dobudowano wokół wieży dodatkowe człony. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto Namysłów zamieszkiwały 16 124 osoby, natomiast cała gmina liczyła 25 706 mieszkańców. 

Pocztówka została wydana przez Urząd Miejski w Namysłowie. Na zdjęciach przedstawiono: ratusz oraz Namysłów z lotu ptaka.