19 marca 2014

Początki Jeżowego

Miejscowość Jeżów (obecne Jeżowe) została założona 19 marca 1554 przez króla Zygmunta Augusta. Miało to miejsce podczas sejmu walnego w Lublinie. Wieś została lokowana z wójtostwem, które otrzymał Serafin Czcibor oraz jego następcy. Rządy miały być sprawowane zgodnie z prawem magdeburskim. 
Lustratorzy królewscy odnotowali, iż około 1567 roku istniał w Jeżowie kościół, który mieszkańcy zbudowali własnym kosztem. Źródła historyczne donoszą, że w 1585 roku wieś należała do parafii w Rudniku, a władze kościelne uważały założenie własnej wspólnoty parafialnej za niezbędne. Dopełnieniem tego było erygowanie parafii 21 maja 1603 roku przez biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego na miejscu zwanym Górami Kościelnymi. Konsekracji kościoła dokonał biskup sufragan krakowski Anatol Maciej Kunicki. Wtedy też powstała pierwsza, przykościelna szkoła. 

Pocztówka została wydana w 2004 roku przez Wydawnictwo Sztafeta ze Stalowej Woli.

Na widokówce przedstawione zostały:
  • panorama Jeżowego z kościołem Narodzenia NMP w tle;
  • Urząd Gminy;
  • pomnik ks. Stanisława Stojałowskiego;
  • Gminna Spółdzielna "SCh" oraz Gminne Centrum Kultury;
  • Pomnik Żołnierzy Września'39 z Pomnikiem Poległych.