29 marca 2014

Ogród Oliwny

Ogród Getsemani, zwany Ogrójcem lub Ogrodem Oliwnym, położony jest w Jerozolimie, w Dolinie Cedronu, u podnóża Góry Oliwnej. To Ogród, w którym Jezus przebywał na czuwaniu modlitewnym razem z Apostołami, w wieczór przed pojmaniem. 
Ewangelie podają, iż w Ogrodzie tym zatrzymywał się wielokrotnie Jezus podczas swoich pobytów w stolicy starożytnego Izraela, szczególnie w czasie żydowskiego święta Paschy. Znał je apostoł Judasz, który właśnie tutaj miał wydać Chrystusa wysłanemu przez arcykapłanów i starszych ludu oddziałowi zbrojnemu. (Mk 14,43-52). 
W Getsemani znajduje się dzisiaj kilka sanktuariów chrześcijańskich, którymi opiekują się poszczególne wspólnoty kościołów wschodnich oraz franciszkanie. 

Pocztówka przedstawia Ogród Getsemani w Jerozolimie.