18 marca 2014

Kalwaria Pacławska

Kalwaria Pacławska to wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Fredropol, tuż przy granicy z Ukrainą. 
Osada została założona przez Andrzeja Maksymiliana Fredrę w 1665 roku. W tym samym roku kasztelan ten podjął zamysł wybudowania w Kalwarii Pacławskiej klasztoru i kalwarii. W pierwszym okresie realizacji tego zamierzenia, w latach 1665–1668, wybudowano drewniany kościół i klasztor, do którego sprowadzono franciszkanów. W latach 1770–1775 wybudowano nowy murowany kościół Znalezienia Krzyża świętego. Obok kościoła wybudowano również klasztor, początkowo parterowy, rozbudowany w latach 1843–1845 oraz na początku XX wieku. 
W kościele znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Jest on nieznanego autorstwa i początkowo znajdował się w klasztorze franciszkanów w Kamieńcu Podolskim, skąd został wyrzucony po zdobyciu przez Turków w 1672 roku i trafił w niejasnych (obrosłych legendą) okolicznościach do Kalwarii Pacławskiej, najpóźniej w roku 1679. Wywieziony z miejscowego kościoła w 1944 roku obraz odnaleziono po przejściu frontu na przystanku kolejowym Libusza koło Gorlic. 
Ciekawostka: Ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej sanktuarium kalwaryjskie zostało nazwane Jerozolimą Wschodu, natomiast ze względu na obecność cudownego obrazu Matki Bożej i umiłowanie Maryi przez wiernych, zwane jest Jasna Górą Podkarpacia

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę Fredropol zamieszkiwało 5 541 osób. Wioskę Kalwarię Pacławską zamieszkuje około 70-80 osób. 

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Świętokrzyskie Elipsa. Zdjęcia wykonał Krzysztof Śliwa. 

Widokówka prezentuje Sanktuarium Matki Bożej Pacławskiej z XVII wieku.