17 marca 2014

Drezdenko

Drezdenko to miasto w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Leży na pograniczu Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego, nad rzeką Notecią, na skraju Puszczy Drawskiej i Noteckiej. 
Malownicze tereny miasta i gminy, urozmaicona szata roślinna, obfitość terenu w grzyby i owoce leśne oraz bogaty świat zwierząt, ściągają do rejonu turystów i wczasowiczów oraz jest celem przyjazdów dużych grup dzieci i młodzieży. 
Występowanie w samym mieście, jak i na obszarze gminnym zieleni, jezior,lasów, rezerwatów przyrody daje możliwość obcowania z przyrodą i uprawiania turystyki wynikającej z motywów odpoczynku czy relaksu. Gminę można zaliczyć do obszaru o wysokiej atrakcyjności przyrodniczej, krajobrazowej i turystycznej. 
Na terenie gminy rozwija się przemysł drzewny, spożywczy, metalowy i papierniczy. Lasy stanowią bardzo ważną bazę surowcową dla przemysłu przeróbki drewna. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto Drezdenko zamieszkiwały 8 904 osoby, natomiast cała gmina liczyła 17 616 osób. 

Pocztówka została wydana przez Urząd Miasta i Gminy Drezdenko. Szkic ratusza wykonała Sylwia Czupryńska-Peszel.