12 marca 2014

Opole

Opole jest stolicą województwa opolskiego oraz miastem na prawach powiatu. Do roku 1945 znajdowało się w obrębie Niemiec, a do 1950 roku na terenie województwa śląskiego. 
Miasto położone jest w południowo-zachodniej Polsce, na obszarze Niziny Śląskiej, w mezoregionie Pradolina Wrocławska oraz Równina Opolska. Przez Opole przepływa druga co do wielkości rzeka Polski - Odra. 
Opole jest głównym ośrodkiem gospodarczym, naukowym, kulturalnym i administracyjnym województwa. Działalność naukową prowadzi 6 uczelni wyższych, z czego 4 z nich to samodzielne placówki. 
Opole nazywane jest stolicą polskiej piosenki lub miastem festiwali. Odbywają się tu między innymi: Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej (od 1963 roku), Ogólnopolski Festiwal Filmów Niezależnych Opolskie LAMY (od 2003 roku), Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny, Opolski Festiwal Teatru Lalek, Festiwal Młodych Teatrów Ulicznych Czas Europy, czas teatru

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto Opole zamieszkiwały 121 272 osoby. 

Pocztówka przedstawia panoramę miasta Opola. Fotografię wykonał Jarosław Małkowski.