20 marca 2014

Kurów

Kurów jest miejscowością położoną powiecie puławskim, w województwie lubelskim, nad rzeką Kurówką, będącą siedzibą gminy Kurów. 
Kurów leży na pograniczu Równiny Lubartowskiej i Płaskowyżu Nałęczowskiego, w granicach Euroregionu Bug. Przez miejscowość przebiega droga ekspresowa nr 12/17 będąca częścią trasy europejskiej E372 (Warszawa-Lwów) i droga krajowa nr 12 (Łęknica-Berdyszcze). 
Pierwsza, najbardziej prawdopodobna, wzmianka o Kurowie pochodzi z 1386 roku i znajduje się w lubelskich księgach ziemskich i grodzkich. Możliwe, że po tym czasie przez pewien okres miejscowość nosiła nazwę Płońska Wola. 6 stycznia 1442 roku Piotr Kurowski zmienił lokację Kurowa z miasta na prawie polskim na miasto na prawie magdeburskim (prawa miejskie na prawie polskim miejscowość dostała najprawdopodobniej między 17 lipca 1440, a 6 stycznia 1442). W tym okresie miejscowość leżała w województwie sandomierskim, który był częścią Małopolski. 
W czasie powstania listopadowego 3 marca 1831 roku pod miejscowością stoczono słynną bitwę, którą wygrali Polacy pod dowództwem generała Józefa Dwernickiego. 12 września tego samego roku, kiedy powstanie chyliło się już ku upadkowi, Polacy wzięli dwustu żołnierzy rosyjskich w niewolę. 24 stycznia 1863 roku podczas powstania styczniowego pod miastem stoczono zwycięską bitwę, w której dowódcą oddziału był Leon Frankowski. W 1866 roku Kurów został wcielony do okręgu lubelskiego, powiatu puławskiego. W związku z udziałem mieszkańców miasta w powstaniu styczniowym, w 1870 roku Kurów utracił prawa miejskie. 
Ciekawostka: W 1923 roku urodził się w Kurowie (tereny dzisiejszego Olesina) gen. Wojciech Jaruzelski - były polski prezydent, I sekretarz KC PZPR, premier, minister obrony narodowej, poseł. 

Wg danych Urzędu Gminy na koniec czerwca 2013 roku, Kurów zamieszkiwało 2 870 osób stale i czasowo zameldowane. 

Pocztówka została wydana w 2012 roku przez Kurowskie Towarzystwo Regionalne we współpracy z Urzędem Gminy Kurów. Fotografie wykonał Grzegorz Skwarek.

Na widokówce przedstawione zostały:
  • fontanna na Nowym Rynku;
  • zabytkowy budynek Urzędu Gminy z drugiej połowy XIX wieku;
  • Stary Rynek z widokiem na Pomnik ofiar masowej egzekucji wykonanej przez Niemców na cywilnych mieszkańcach Kurowa w 1944 roku;
  • Kurów z lotu ptaka.