13 marca 2014

Czerna

Czerna to wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice. Miejscowość położona jest na Wyżynie Olkuskiej wchodzącej w skład Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ze względu na piękno krajobrazu i walory przyrodnicze tereny te włączone zostały do obszaru chronionego Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie obfitującego w liczne doliny będące popularnym miejscem turystyki i rekreacji. Miejscowość znajduje się w Dolinie Czernki i u wylotu Doliny Eliaszówki, w której utworzono rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki. Czerna leży w pobliżu rozległych lasów iglastych i mieszanych. 
W Czernej znajduje się klasztor karmelitów bosych, w którym czczona jest Matka Boża Szkaplerzna i święty Rafał Kalinowski. Klasztor został ufundowany jako erem w 1629 roku przez Agnieszkę z Tęczyńskich Firlejową. Na dziedzińcu klasztornym znajduje się charakterystyczna studnia o głębokości 21,5 m, która została wykuta w skale. 
Przy drodze do klasztoru widać ruiny arkadowego mostu eremickiego, wybudowanego przez pustelników. Powstał w latach 1671-1691 i stanowił dojście do klasztoru od drogi siedleckiej, prowadzącej do majątku karmelitów w Siedlcu. Miał on 18 metrów wysokości, 120 metrów długości i 9,5 metra szerokości. Nazwano go mostem anielskim, zaś okoliczna ludność nazywała go diabelskim z uwagi na wiele podań z nim związanych - taka nazwa pozostała do dziś. Od 1889 roku, z powodu osunięcia się w części łuku środkowego i ogólnego złego stanu technicznego, został wyłączony z użytkowania. Most Diabelski przypominający swoim kształtem rzymskie akwedukty jest unikatową tego typu budowlą na skalę europejską. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę Krzeszowice zamieszkiwały 32 494 osoby, w tym 10 286 osób - miasto Krzeszowice. Wioskę Czerna na koniec 2011 roku zamieszkiwało 1 211 osób (UG). 

Pocztówka wydana przez UM w Krzeszowicach w 2005 roku przedstawia Most Diabelski w Czernej. Wykorzystano widokówkę archiwalną wydaną w 1902 roku.