07 marca 2014

Radków (świętokrzyskie)

Miejscowość Radków leży w zachodniej części województwa świętokrzyskiego przy granicy z województwem śląskim, w powiecie włoszczowskim. Jest siedzibą gminy wiejskiej Radków, która w obecnym kształcie powstała 1 października 1982 roku. Gmina ta leży poza głównymi trasami komunikacyjnymi. 
Geograficznie gmina Radków znajduje się w zachodniej części makroregionu Wyżyny Małopolskiej i obejmuje dwa mezoregiony: Nieckę Włoszczowską i Płaskowyż Jędrzejowski. Jest położona w górnej części dorzecza rzeki Biała Nida oraz jej prawego dopływu - Kwilinki. 
W miejscowości Radków znajduje się jedyna w gminie placówka szkolna - Zespół Szkół w Radkowie, który tworzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Ponadto znajdują się tu: murowany zespół pałacowy z II połowy XIX wieku, park z początku XIX wieku (przekomponowany na przełomie XIX i XX wieku, a następnie około 1920 roku), drewniany młyn wodny z początku XX wieku i pomnik ku czci mieszkańców Radkowa poległych podczas II wojny światowej. 
Ciekawostka: Gmina Radków jest najmniejszą pod względem ludności gminą województwa świętokrzyskiego.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę Radków zamieszkiwało 2 560 osób. 

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy Radków. Przedstawia ona widok Radkowa z lotu ptaka.