24 marca 2014

Gmina Bobrowo

Gmina Bobrowo położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim. Południowy fragment gminy Bobrowo znajduje się w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego Doliny Drwęcy. Drwęca jest rezerwatem ichtiologicznym bytujących w niej ryb łososiowatych. Na terenie Gminy chronione są także pojedyncze okazy przyrody jako jej pomniki. Na terenie Gminy istnieje przyrodniczo – regionalna ścieżka dydaktyczna, która zlokalizowana została w obrębie obszaru chronionego krajobrazu. Prowadzi ona przez wsie: Grzybno, Bobrowo, Chojno i Budy. Długość trasy wynosi 9,5km. Można ją pokonać pieszo lub rowerem. Punkty przystankowe na trasie to:
  • Zespół dworsko – parkowy w Grzybnie;
  • Jezioro Oleczno;
  • Grodzisko wczesnośredniowieczne nad Jeziorem Oleczno;
  • Gotycki kościół w Bobrowie;
  • Rzeka Lutryna;
  • Wyrobiska potorfowe;
  •  Jezioro Chojno.
Ciekawostka: Przez wioski: Wądzyn, Bobrowo, Grzybno i Kruszyny Szlacheckie na odcinku 12 km przechodzi Szlak turystyczny PTTK w Toruniu.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę Bobrowo zamieszkiwało 6 285 osób.

Pocztówka została wydana przez Stowarzyszenie na rzecz młodych Gminy Bobrowo Horyzont. Zdjęcia przedstawiają las w Grzybnie.