26 marca 2014

Radom

Radom znajduje się w centralnej Polsce, w południowej części województwa mazowieckiego nad rzeką Mleczną, jest miastem na prawach powiatu. Historycznie położony jest w Małopolsce, w ziemi sandomierskiej. Zgodnie z fizycznogeograficznym podziałem miasto położone jest na Wzniesieniach Południowomazowieckich, gdzie większa jego część leży na Równinie Radomskiej, natomiast północny kraniec na Równinie Kozienickiej. 
Radom jest największym ośrodkiem miejskim w widłach Wisły i Pilicy. To czternaste co do wielkości miasto w Polsce, siedziba powiatu radomskiego i kurii diecezji radomskiej. Mieści się tu wojewódzki urząd skarbowy, wydział zamiejscowy wojewódzkiego sądu administracyjnego, sąd okręgowy wraz z prokuraturą okręgową, delegatura urzędu wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego. Ponadto ma tu siedzibę Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych i delegatura Instytutu Pamięci Narodowej. 
W Radomiu odbywają się: Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Radom Air Show, Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski i Radomski Festiwal Jazzowy. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 218 963 osoby. 

Pocztówka została wydana w 2010 roku przez Wydawnictwo Świętokrzyskie Elipsa. Autorem zdjęć jest Krzysztof Śliwa.

Umieszczone na widokówce zdjęcia przedstawiają:
  • bazylikę katedralną Opieki Najświętszej Maryi Panny;
  • Kasę Przemysłowców Radomskich z 1897 roku przy ul. Piłsudskiego;
  • ratusz miejski - obecnie Archiwum Państwowe;
  • kamienice i budynek loży masońskiej przy ul. Malczewskiego;
  • pomnik Jana Kochanowskiego.