09 marca 2014

Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka leży w południowej części województwa dolnośląskiego, w południowej części powiatu kłodzkiego, w środkowej części gminy miejsko-wiejskiej, której jest siedzibą. 
To trzecie pod względem ludności miasto powiatu kłodzkiego, leży w południowej części historycznego hrabstwa kłodzkiego, u ujścia rzeki Bystrzycy do Nysy Kłodzkiej, w obniżeniu Bystrzycy Kłodzkiej, stanowiącym oś Rowu Górnej Nysy, pomiędzy Górami Bystrzyckimi (masyw Sudetów) na zachodzie, a Wysoczyzną Idzikowską na wschodzie. 
Jest to rejon atrakcyjny turystycznie o urozmaiconej rzeźbie charakteryzujący się łagodnym, podgórskim klimatem. Pod względem ukształtowania terenu jest to obszar o dużym zróżnicowaniu: od położonych w dolinach miejscowości na wysokości 300 m n.p.m. do wsi górskich leżących na wysokości 900 m n.p.m. 
Na terenie gminy znajdują się między innymi: rezerwat przyrody Wodospad Wilczki, Śnieżnicki Park Krajobrazowy, uzdrowisko, stacja klimatyczna oraz liczne źródła wód mineralnych. Walory krajobrazowe gminy są bardzo cenione przez turystów, co powoduje, iż na terenie gminy zlokalizowane są liczne szlaki piesze i narciarskie. 
Ciekawostka: Miejscowość w Kotlinie Kłodzkiej otrzymała swoją nazwę w nawiązaniu do położenia nad bystrą wodą, ponieważ słowo Bystrzyca oznacza rwący górski potok. Nazwa ta sugeruje na ścisły związek osady z rzeką. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto Bystrzyca Kłodzka zamieszkiwały 10 503 osoby, natomiast gmina liczyła 19 652 osoby. 

Pocztówka wydana przez Wydawnictwo ZET z Wrocławia przedstawia panoramę miasta Bystrzyca Kłodzka.