23 stycznia 2015

Olesno

Olesno położone jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego, na styku z województwem śląskim. Jest siedzibą gminy i powiatu. Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Olesno leży na pograniczu równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko–Wieluńskiej.
Elementem wyróżniającym Olesno wśród gmin opolskich jest wysoki udział lasów (42%) przewyższający znacznie wskaźniki lesistości województwa (26,2%) i kraju. Lasy gminy Olesno należą do kompleksu lasów Stobrawsko-Turawskich podlegających ochronie. 
Olesno jest jednym z najstarszych miast śląskich. Wykopaliska archeologiczne dokumentują ślady osadnictwa jeszcze z epoki neolitu. O rozwoju osady decydowało jej dogodne położenie na styku szlaku bursztynowego od Bałtyku na południe i szlaku królewskiego prowadzącego z Krakowa do Wrocławia i dalej na zachód. 
Ciekawostka: Nazwa Olesno pochodzi prawdopodobnie od tego, iż książęta przy założeniu miasta, dziwiąc się nad leśnymi okolicami, mówili O leśno

Wg danych GUS z końca czerwca 2014 roku, gminę Olesno zamieszkiwało 18 071 osób, natomiast miasto liczyło 4 582 mieszkańców.

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Lespol. Fot. T. Parcej i J. Baranowski. Zdjęcie przedstawia panoramę miasta z widokiem na kościół Bożego Ciała oraz kościół Świętego Michała.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz