08 stycznia 2015

Gmina Modliborzyce

Gmina Modliborzyce jest jedną z siedmiu gmin powiatu janowskiego w województwie lubelskim. Leży na pograniczu trzech regionów: Wyżyny Lubelskiej, Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. 
Południowa część gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, zaś północna znajduje się w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Części południowe to rozległe kompleksy leśne, liczne stawy, tereny bagienne charakterystyczne dla Lasów Janowskich. Znajduje się tam rezerwat Imielty Ług. Charakterystyczne dla tych terenów jest występowanie długich, suchych dolin rozdzielających wzgórza, licznych wąwozów i jarów. 
Gmina Modliborzyce ma charakter typowo rolniczy. W jej skład wchodzi 30 miejscowości podstawowych, w tym 1 miasto, 3 kolonie i 26 wsi. 

Wg danych GUS z końca czerwca 2014 roku, gminę Modliborzyce zamieszkiwało 7 115 osób, natomiast miasteczko Modliborzyce liczyło 1 427 mieszkańców. 

Pocztówka została wydana przez Gminę Modliborzyce w 2011 roku, z okazji 480. rocznicy nadania Modliborzycom pierwszych praw miejskich.
Na widokówce przedstawione zostały: kościół Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, siedziba instytucji gminnych (UG, biblioteka, GOPS, ZGK), Gminny Ośrodek Kultury oraz panorama Modliborzyc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz