09 lutego 2014

Częstochowa

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim. Częstochowa jest położona nad rzeką Wartą, w trzech mezoregionach fizycznogeograficznych, należących do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. 
Częstochowa jest centralnym miastem aglomeracji częstochowskiej, a także największym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i administracyjnym w subregionie północnym województwa śląskiego. W mieście znajduje się bazylika i klasztor na Jasnej Górze z cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 233 211 osób. 

Pocztówka została wydana przez Częstochowską Organizację Turystyczną we współpracy z Klasztorem Ojców Paulinów na Jasnej Górze oraz Wytwórnią lodów, ciast, ciasteczek i pieczywa Consonni. Fotografię wykonał Zbigniew Burda.

Na widokówce przedstawiony został Ratusz Miejski w Częstochowie.