21 lutego 2014

Wilczyska - Jeżów

Wilczyska to wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Bobowa. Wilczyska leżą na Pogórzu Ciężkowickim, w dolinie Białej Dunajcowej, pomiędzy Bobową na północy a Grybowem na południu.
Wieś została założona zapewne jeszcze w XIII wieku, wzmiankowana w 1335 roku. Od XIV wieku jest siedzibą rzymskokatolickiej parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.
Wieś Wilczyska składa się z 3 integralnych części miejscowości: Jeżowa, Koczanki i Moronia.
Jeżów to dawna wieś, która była wzmiankowana w dokumentach już w roku 1384. Miejscowość była własnością znanego rodu szlacheckiego Jeżowskich herbu Strzemię. Już podobno za czasów Kazimierza Wielkiego na lewym brzegu Białej wznosił się warowny zameczek, po którym pozostała nazwa wzgórza Zamczysko.
Obecnie w Jeżowie znajduje się zachowany w doskonałym stanie drewniano – murowany kasztel, czyli dwór obronny, z pierwszej połowy XVI wieku. Gospodarzem kasztelu jest tarnowskie Liceum Sztuk Plastycznych, które we dworze urządziło dom pracy twórczej dla swoich uczniów.
Sam kasztel to wielce malowniczy, gotycko-renesansowy obronny dwór zwieńczony stromym, gontowym dachem i ozdobiony okrągłą narożną basztą. W środku znajdują się dobrze zachowane historyczne wnętrza, z m.in. renesansowymi freskami i drewnianymi rzeźbieniami. Kasztel kryje wiele zagadek. W jego wnętrzu i najbliższej okolicy, przy okazji remontów i prac ziemnych odkryto już wiele grobów, schowków, i wykopano przedmioty z najrozmaitszych epok.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę Bobowa zamieszkiwało 9 605 osób, z czego 2 996 osób to mieszkańcy miasteczka Bobowa. Wioskę Wilczyska zamieszkuje około 900 osób.

Pocztówka została wydana w II połowie lat 90. XX wieku przez FHUP "Wróbel". Fotografie wykonał Lucjan Röhrenschef. Przedstawiają one jeżowski dwór.