10 lutego 2014

Środa Śląska

Środa Śląska to jeden z najstarszych w Polsce ośrodków miejskich (prawo średzkie z 1235 roku). Jest obecnie nie tylko siedzibą władz gminy, lecz także powiatu średzkiego w województwie dolnośląskim. Przez miasto przepływa rzeka Średzka Woda, będąca dopływem Odry. 
Gmina Środa Śląska położona jest w centrum Dolnego Śląska, w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych. Jej atutem jest połączenie z autostradą A4. Sieć osadniczą tworzy 27 miejscowości rozmieszczonych równomiernie wokół miasta. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 9 306 osób, natomiast gmina Środa Śląska liczyła 19 632 osoby. 

Pocztówka została wydana przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskie. Autorem fotografii przedstawiającej panoramę miasta jest Piotr Zajączkowski.