04 lutego 2014

Kraków

Kraków jest miastem na prawach powiatu w południowej Polsce i siedzibą władz województwa małopolskiego. To drugie miasto w Polsce pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni. Kraków położony jest nad Wisłą, na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego.
Kraków jest jednym z najstarszych miast Polski o ponadtysiącletniej historii, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. Działa w nim również wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. W przeszłości miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej zrzeszającej najważniejsze ośrodki handlowe w Europie.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 758 940 osób. 

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Fine Cards Kier. Fotografie wykonał Tadeusz Cukier.

Na widokówce przedstawione zostały fotografie: Kościoła Mariackiego, Sukiennic i Lajkonika.