03 lutego 2014

Gmina Bolesław (powiat olkuski)

Gmina Bolesław położona jest w powiecie olkuskim, w województwie małopolskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Znaczna część jej powierzchni to tereny Krajobrazowego Parku Jurajskiego. 
Gmina Bolesław obejmuje 12 sołectw: Bolesław, Hutki, Krążek, Krzykawę, Krzykawkę, Krze, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy, Ujków Nowy Kolonię. Ze względu na występujące w tym rejonie bogactwa naturalne jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa i hutnictwa rud cynku i ołowiu w Polsce. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę zamieszkiwały 7 844 osoby. 

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy w Bolesławiu. Zdjęcie wykonał T. Sawicki.

Widokówka przedstawia kapliczkę z 1895 roku, która znajduje się w Krzykawie.