17 lutego 2014

Sępopol

Sępopol położony jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie bartoszyckim, nad rzekami Łyna i Guber, na Nizinie Sępopolskiej. 
Geneza nazwy miejscowości nie doczekała się dostatecznego wyjaśnienia. W dokumencie lokacyjnym występuje nazwa Schiffenburg, co wskazywałoby na obecność zamku ("Burg" oznacza w języku niemieckim zamek, warownię). Badania archeologiczne oraz dokumenty historyczne nie potwierdziły jednak obecności zamku w Sępopolu. "Schiff" oznacza po niemiecku okręt, statek. Zatem pierwotną nazwę Sępopola można byłoby tłumaczyć jako "warownia okrętowa". Element związany ze statkiem występuje także w najstarszej pieczęci Sępopola, pochodzącej z XV stulecia, gdzie widnieje pływające na okręcie miasto. Inna hipotezą dotycząca źródeł nazwy Sępopola jest nazwisko rycerza krzyżackiego, Ludwika von Schippen, który piastował funkcję pruskiego mistrza krajowego w roku 1299.
Sępopol, jako miasto, został lokowany w 1351 roku. W 1945 r. miasto, zdobyte przez wojska radzieckie, uległo ogromnym zniszczeniom, przekraczającym 75%. Zrujnowany ośrodek został włączony do państwa polskiego i zakwalifikowany jako wieś, zaś jego ludność wysiedlono do Niemiec. W roku 1973 miejscowość odzyskała prawa miejskie. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 2 068 osób, natomiast gmina Sępopol liczyła 6 622 osoby. 

Pocztówka została zaprojektowana przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu. Zdjęcia autorstwa Macieja Pietkuna. 

Na widokówce przedstawiono10 widoków miasteczka.