23 lutego 2014

Puławy

Puławy leżą w zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim, na Nizinie Mazowieckiej, tuż przy granicy z Wyżyną Lubelską, nad prawym brzegiem Wisły, niedaleko od najdalej wysuniętego na wschód jej zakola, w sąsiedztwie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Historycznie położone były w Małopolsce (początkowo w ziemi sandomierskiej, a następnie w ziemi lubelskiej). W granicach miasta wpada do Wisły rzeka Kurówka. Miasto często bywa wiązane z pobliskimi Kazimierzem Dolnym i Nałęczowem, wspólnie określanymi mianem trójkąta turystycznego. 
Miasto jest ośrodkiem przemysłowym, naukowym i turystyczno-kulturalnym. To tutaj powstało pierwsze w Polsce, a zarazem najstarsze muzeum w Europie Środkowej. 
Patronem Puław jest Święty Brat Albert Chmielowski. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 49 219 osób.
Pocztówka wydana została przez Urząd Miasta Puławy. Grafikę wykonał Etienne Grzesiak (Honorowy Obywatel Miasta Puławy, mieszkaniec Douai - miasta partnerskiego we Francji). Przedstawia ona Urząd Miasta.